Views
1 year ago

Exam KBL

Deze training maakt deel uit van de methode STERK Engels vmbo. Dit onderdeel kan ook als extra examentraining dienen voor studenten die alleen gebruikmaken van de software Reading Assistant en Fast ForWord.

59 C. Kies bij 64 in

59 C. Kies bij 64 in alinea 2 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. a. indeed b. likewise For info-gap questions c. still the dictionary is essential. d. therefore You have to be sure of the meaning of the options. Watching & listening For watching & listening assignments you can also look up important words if necessary. Pause and replay the fragment in order to find out how the word is written. A. . Je gaat kijken naar een filmfragment over een spoorlijn, die ooit gebouwd is om leisteen (= slate) te vervoeren. Lees eerst de opgave voordat je het filmfragment bekijkt. Wat is volgens Illac het grote voordeel van zijn project? a. Het besteedt de winst aan goede doelen. b. Het is onafhankelijk van andere landen. c. Het maakt gebruik van duurzame materialen. B. Watch the video and look up important words. Open your dictionary and look up the next few important words: poverty charities voluntary solutions 60 A. MC-questions Multiple choice questions can be tricky. Do you feel confident about answering that type of questions? There are a few tips and tricks to help you. Let’s find out more. Watch the video and take notes. 50 EXAM PREPARATION - SPECIFIC STRATEGIES - KBL

B. Good to know about MC-questions Write down the 4 things to know and remember from the first part of the video. 1 The correct answer is already given. You just have to choose the right option. 2 3 4 C. Strategies for MC-questions Now watch the second half of the video and create your own notes on strategies for MC-questions. 1 Read the entire question including the choices. 2 3 4 5 6 D. Recap before – while – after In the first paragraph of this chapter you’ve learnt about the basic strategies for reading texts. Let’s recap: READING STEP 1 STEP 2 STEP 3 before while Have a look at (sub)titles, illustrations etc. after 51 EXAM PREPARATION - SPECIFIC STRATEGIES - KBL