Views
1 year ago

Exam KBL

Deze training maakt deel uit van de methode STERK Engels vmbo. Dit onderdeel kan ook als extra examentraining dienen voor studenten die alleen gebruikmaken van de software Reading Assistant en Fast ForWord.

46 Word guessing Watch

46 Word guessing Watch the video and take notes. How can you guess words? Guess = raden Predict = voorspellen 47 Word-guessing strategies Watch the video again if needed and fill in the grid below. WHAT 1 Kijk of er in de tekst uitleg van het woord staat. 2 Kijk of je de betekenis uit de context kunt halen. Let op: HOW Lees de tekst en zoek naar uitleg van het woord. 2a. Bekijk de illustraties 2b. 2c. 2d. 2e. 3 Kijk naar de woordfamilie. 4 Kijk naar de woordbouw. 5 Gebruik een woordenboek. 48 All about the context Watch the video about context clues and take notes. What are context clues? Why are they useful? 42 EXAM PREPARATION - SPECIFIC STRATEGIES - KBL

49 Fill in the gaps Watch the video again, if necessary. Finish the sentences below to create an overview of what context clues are and how to look for them. • You need to understand at least of a text to be able to guess what it is about. • You need to understand of the text to be absolutely certain about the answer to a question about the text. • Almost questions in your exam are about . • Most questions can be answered by . • Context clues help you . There are 4 types of context clues: • S Synonyms • A Antonyms • I Inference • D Definition • You can find context clues in the same as the unknown word. • They are called ‘context clues’ because they are found in the ‘context’ . Let’s predict Use the title, 50 pictures and all Read the headline and subheadlines and study the pictures. other outstanding What do you expect the text to be about? things to predict. 43 EXAM PREPARATION - SPECIFIC STRATEGIES - KBL