Views
1 year ago

Exam KBL

Deze training maakt deel uit van de methode STERK Engels vmbo. Dit onderdeel kan ook als extra examentraining dienen voor studenten die alleen gebruikmaken van de software Reading Assistant en Fast ForWord.

14 Your score Fill in de

14 Your score Fill in de grid below. QUESTION TYPE READING Skimming Question 1 Scanning signal words Questions 2 & 4 Scanning Questions 3 & 18 Intensive reading Questions 5, 19 & 20 Grid questions Questions 14, 15 & 16 QUESTION TYPE LISTENING MC Questions 7, 9, 10, 12 & 13 Grid questions Questions 6, 8 & 11 CORRECT ANSWERS SATISFIED? WHY (NOT)? 15 Problems Now let’s look at possible problems and the different question types. What do you need to do to improve yourself? QUESTION PROBLEM NEED IMPROVEMENT all types Ik snap de woorden niet. yes / no / sometimes all types Ik weet niet hoe ik het woordenboek moet gebruiken. MC / true or false / info gap Ik twijfel steeds tussen 2 of 3 opties (MC). scanning open questons info gap scan questions signal words intensive reading open questions other ... Ik vind het moeilijk om goede zinnen te formuleren (open vragen). Ik zie het verband tussen de tekst en de opties om het ‘gat’ te vullen niet. Ik vind het moeilijk om de hoofdlijn uit de tekst te halen. Ik (her)ken de signaalwoorden niet. Ik ‘verdwaal’ in de tekst, weet niet hoe/waar ik het goede antwoord kan vinden. yes / no / sometimes yes / no / sometimes yes / no / sometimes yes / no / sometimes yes / no / sometimes yes / no / sometimes yes / no / sometimes yes / no / sometimes 18 EXAM PREPARATION - INTRO & D-TEST - KBL

16 A. Make a SMART plan What do you need to do to improve yourself for your exam? Watch the video to find out how to create your own SMART plan. Leg in het Nederlands uit waar de letters SMART voor staan. S M A R T 19 EXAM PREPARATION - INTRO & D-TEST - KBL