Views
10 months ago

Exam BBL

Deze training maakt deel uit van de methode STERK Engels vmbo. Dit onderdeel kan ook als extra examentraining dienen voor studenten die alleen gebruikmaken van de software Reading Assistant en Fast ForWord.

1 All about the exam

1 All about the exam Watch the video about what your English exam will look like. Guide questions Wat zijn de verschillende soorten examens van BBL? Welke vormen zijn er? Leg uit. 2 Requirements Reading 1. Indicate whether a text contains the information requested in the question/task and if so, which; 2. Indicate the main idea of (a part of) a text; 3. Indicate the meaning of important elements of a text; 4. Recognise and indicate data from one or more texts and draw conclusions from it. 5. Specify links between parts of a text; Listening 1. Indicate whether an audio/video fragment contains the information requested in the question/task and if so, which; 2. Indicate the main idea of (a part of) an audio/video fragment. 3. Using compensating strategies in order to fulfil the requirements above. Guide questions Welke vaardigheden komen aan bod? Wat moet je kunnen op je examen? Leg uit. 3 Exam texts The exam consists of a selection of texts and video fragments of different sizes, ranging from short to medium-length and rather long texts. There are many different text types like leaflets, (informative) articles from Magazines and newspapers, personal and (semi-) formal letters or e-mails, short announcements, signs and announcements in public areas and even narrative, literary or culturally oriented texts. 6 EXAM PREPARATION - INTRO & D-TEST - BBL

Guide questions Welke soorten teksten kun je verwachten op je examen? Leg uit. 4 Questions The exam usually consists of about 35 questions. Some years there are only 31, and some there are 39 questions. All of the questions are multiple choice. For reading, most questions are about the content and structure of long and medium length texts. Usually the exam starts with video fragments or a few short texts with one or two questions formulated in Dutch. Besides there is sometimes an info-gap MC-question for reading. Lastly there are also grid questions in the exam for both reading and listening. Guide questions Ongeveer hoeveel vragen en welke soorten vragen kun je verwachten? Leg uit. 5 Assessment For every correct MC-question you receive one point. For grid questions you usually get more points. Geef van elke van de volgende beweringen over het schaap Shaun aan of deze juist of onjuist is volgens alinea 2 JUIST De dikte van zijn vacht is typisch voor het Merino-schapenras. X Hij maakt kans om een wereldrecord te verbreken. Zijn wol is zeer geschikt om kleding van te maken. X De minister-president heeft hem een bezoek gebracht. X ONJUIST X As you can see there are four statements. You can get a maximum of 2 points: All 4 correct = 2 points 3 correct = 1 point Less than 3 correct is NO points 7 EXAM PREPARATION - INTRO & D-TEST - BBL