Views
10 months ago

Exam BBL

Deze training maakt deel uit van de methode STERK Engels vmbo. Dit onderdeel kan ook als extra examentraining dienen voor studenten die alleen gebruikmaken van de software Reading Assistant en Fast ForWord.

46 Word guessing Watch

46 Word guessing Watch the video and take notes. How can you guess words? Guess = raden Predict = voorspellen 47 Word guessing strategies Watch the video again if needed and fill in the grid in Dutch below. WHAT 1 Kijk of er in de tekst uitleg van het woord staat. 2 Kijk of je de betekenis uit de context kunt halen. Je kan letten op: HOW Lees de tekst en zoek naar uitleg van het woord. 2a. Bekijk de illustraties. 2b. Lees 2c. Lees 2d. Zoek 2e. Zoek 3 Kijk naar de woordfamilie. Lijkt het woord op ... 4 Kijk naar de woordbouw. Kun je het woord opbreken ... 5 Gebruik een woordenboek. Lukt het raden echt niet? 48 All about the context Watch the video about context clues and take notes. What are context clues? Why are they useful? 42 EXAM PREPARATION - SPECIFIC STRATEGIES - BBL

49 Fill in the gaps Watch the video again, if needed. Cross out the wrong answers and finish the sentences below to create an overview of what context clues are and how to look for them. • You need to understand at least 90%/100% of a text to be able to guess what it is about. • You need to understand 90%/100% of the text to be absolutely certain about the answer to a question about the text. • Almost some/all questions in your exam are about . • Most questions can be answered by . • Context clues help you . There are 4 types of context clues: • S words with the same meaning • A words with the opposite meaning • • I the context explains its meaning • D the meaning of the word is explained in the text • • You can find context clues in the same as the unknown word. • They are called ‘context clues’ because they are found in the ‘context’ . 50 Let’s predict Read the headline and subheadlines and study the pictures. What do you expect the text to be about? Use the title, pictures and all other outstanding things to predict. 43 EXAM PREPARATION - SPECIFIC STRATEGIES - BBL