Views
10 months ago

Exam BBL

Deze training maakt deel uit van de methode STERK Engels vmbo. Dit onderdeel kan ook als extra examentraining dienen voor studenten die alleen gebruikmaken van de software Reading Assistant en Fast ForWord.

36 Answer the questions

36 Answer the questions QUESTION ATTACK Now, let’s see if you can answer questions about the text. Answer each question by going through steps 2, 3 & 4! Step 1 Skim the text first. Use the context clues and word guessing strategies for unknown words or a dictionary if you need to. Step 2 Read the question: A Wat is het belangrijkste doel van het politieproject in Hertfordshire? (alinea 1) a. ...ex-criminelen weer aan het werk krijgen. b. ...het terugdringen van het aantal inbraken. c. ...informatie geven over het werk van de politie. #A What extra information does it give you about the text? #B In which part of the text can you find the information? B. Wat is het voordeel voor inbrekers als ze meedoen aan het project? (alinea 2) Als ze goed meewerken, a. ...krijgen ze een taakstraf in plaats van gevangenisstraf. b. ...mogen ze vaker meedoen aan dergelijke projecten. c. ...wordt er zes maanden van hun gevangenisstraf afgetrokken. C. Wat houdt het commentaar van Ann Widdecombe in? (alinea 3) a. De tips liggen erg voor de hand. b. Inbrekers gaan toch weer de fout in. c. Je kunt je huis nooit voldoende beveiligen. #C What type of information are you looking for? #D Think of keywords to look for the information to help you search the text. Step 3 Now turn to the paragraph/ text: look for the answer using the keywords. Step 4 Finally, turn back to the question: check if you have actually found the answer to the question. TIP The strategy question attack also applies to watching & listening tasks. It’s only easier compared to reading. Try it for yourself. 34 EXAM PREPARATION - GENERAL STRATEGIES - BBL

37 Watching & listening question attack Do the tasks below, using the strategy question attack. Use the steps on the right to help you. 1 Watch the video and answer the question. Wat wordt hier verteld over thee? a. Er zijn verschillende verhalen over hoe thee ontdekt is. b. Het gebruik van theezakjes is al heel oud. c. Thee helpt om lekkerder te slapen. 2 Watch the video and answer the question. Geef van elk van de beweringen aan of deze wel of niet genoemd wordt in het filmfragment. BEWERING WEL NIET De plaats waar het gebouw werd neergezet, was volgens de bouwers het centrum van de wereld. De Aya Sofia is lang de grootste overdekte ruimte ter wereld geweest. De koepel (dome) van de Aya Sofia wordt ondersteund door een groot aantal pilaren. De Aya Sofia werd ooit geheel herbouwd na een aardbeving. QUESTION ATTACK Step 1 Watch and listen to the video. Step 2 Read the question: #A What extra information does it give you about the audio/video fragment? #B What type of information are you looking for? #C Think of keywords to look for the information to help you search the audio/video fragment. Step 3 Now turn to the audio/video fragment. Look for the answer using the keywords. Pause or replay as often as you need. TIP Do you know what text goals are? They help you understand a text much better and find answers more easily and quickly. Step 4 Finally, turn back to the question: check if you have actually found the answer to the question. 38 Text goals Watch the video about the different text goals and take notes. What are the 5 text goals? 1 2 3 4 5 35 EXAM PREPARATION - GENERAL STRATEGIES - BBL