Views
10 months ago

Exam BBL

Deze training maakt deel uit van de methode STERK Engels vmbo. Dit onderdeel kan ook als extra examentraining dienen voor studenten die alleen gebruikmaken van de software Reading Assistant en Fast ForWord.

a danger. Cole said:

a danger. Cole said: “I told them there’s a kill shot on alligators, a small kill shot on the head. I said “One of the officers shot it twice in the head before realizing something was up,” said Tom Gentry, a police spokesman. “It didn’t move,” Gentry said. “They inched up closer and closer and discovered it was a concrete copy of an alligator made to look like it was real.” In the officers’ defense, it was growing dark when they shot at the gator and it was partially hidden by the weeds. (3) The property owner told the police that the gator was meant to keep people off his property. Officers told him a no-trespassing sign would have been wiser and cheaper. “Now he’ll have to 5 this alligator, if he still thinks warning people off in this way is a good idea,” Gentry said. There have been calls in the past about alligators that had been set free in populated areas, so there was no reason to doubt the Saturday sighting. 5. Kies bij 5 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. a. chase b . find c. hide d. repair e. sell Source 5 VIDEO 6. Geef van elk van de beweringen aan of deze wel of niet wordt genoemd in het filmfragment. BEWERING WEL NIET Maak nooit een eind aan je relatie via een berichtje. Stuur geen berichtjes met de telefoon van iemand anders. Schrijf alleen dingen die je in het echt ook zou zeggen. Check de spelling van je berichtjes goed voordat je ze stuurt. Source 6 VIDEO 7. Wat wordt hier verteld over stoffen die worden toegevoegd aan lightproducten? a Die bevatten veel nutteloze calorieën. b Die geven je een vol gevoel. c Die hebben nauwelijks smaak. Source 7 VIDEO 8. Geef van elk van de beweringen aan of deze wel of niet genoemd wordt in het filmfragment. BEWERING WEL NIET De plaats waar het gebouw werd neergezet, was volgens de bouwers het centrum van de wereld. De Aya Sofia is lang de grootste overdekte ruimte ter wereld geweest. De koepel (dome) van de Aya Sofia wordt ondersteund door een groot aantal pilaren. De Aya Sofia werd ooit geheel herbouwd na een aardbeving. 12 EXAM PREPARATION - INTRO & D-TEST - BBL

Source 8 VIDEO 9. Wat wordt in dit filmfragment uitgelegd? a. waar het idee over het invoeren van zomertijd vandaan komt b. waarom het Amerikaanse leger zich verzette tegen de invoering van zomertijd c. waarom zomertijd verplicht is voor elke staat van de Verenigde Staten Source 9 VIDEO 10. Welke bewering over William Willets is juist volgens dit filmfragment? a. Hij controleerde of zijn werknemers op tijd naar bed gingen. b. Hij las een artikel in de krant over de voor- en nadelen van zomertijd. c. Hij vond het tijdverspilling dat mensen lagen te slapen terwijl het licht was. Source 10 VIDEO 11. Geef bij elke bewering over de stad Middlesbrough aan of die wel genoemd of niet genoemd wordt in dit filmfragment. BEWERING WEL NIET Je krijgt er een hoge boete als je afval op straat gooit. Door strenge maatregelen is het nu de schoonste stad van Engeland. Er is daar een manier gevonden om mensen hun afval te laten opruimen. Vrouwen gooien er vaker afval op straat dan mannen. Source 11 VIDEO 12. Wanneer is het mengsel klaar om uitgegoten te worden in een vorm? a. Als de sterke pepermuntgeur is weggetrokken. b. Als het aan de zijkant van de pan een witte kleur krijgt. c. Als het plakkerig wordt en moeilijk door te roeren Source 12 VIDEO 13. Wat vertelt presentatrice Lizz over Kendal Mint Cake? a. Dat het alleen in het stadje Kendal mag worden gemaakt. b. Dat het per ongeluk werd uitgevonden. c. Dat ze het leuk vindt om te leren hoe het wordt gemaakt. Source 13 TEXT How Rudolph keeps cool Reindeer grow a very thick winter coat because their bodies have to adapt to annual temperature changes of 80°C. The fur is very effective at keeping the animals warm, but scientists were puzzled as to how reindeer cool down when they run for long periods. Now, scientists in Norway have shown that reindeer have three ways of cooling down when they start to overheat. The first is to pant with their mouths closed. This evaporates water from inside the nose, causing a small cooling effect. As the animals get hotter, they move on to their second tactic, panting with their mouths open. 13 EXAM PREPARATION - INTRO & D-TEST - BBL