Views
1 year ago

4 Toetsen

 • Text
 • Hoofdstuk
 • Leerjaar
 • Translate
 • Opdrachten
 • Woorden
 • Leerling
 • Handleiding
 • Antwoordenmodel
 • Sentences
 • Vragen
 • Toetsen
 • Wwwsterkengelsnl
Toetsen data base leerjaar 4

Rubric email 0-1 points

Rubric email 0-1 points 2-4 points 5 points Points Grammar tenses Present simple Present continuous Present prefect Past simple Grammar Comparisons and superlatives Vocabulary The tenses are used/ written (mostly) incorrectly. Communication is disturbed/ the message of the writer is not clear. The comparisons and superlatives are used/written (mostly) incorrectly. Communication is disturbed/ the message of the writer is not clear. Vocabulary words that have been studied are used/written incorrectly. The tenses are used/ written (mostly) correctly. Communication is not disturbed/ the message of the writer is (mostly) understandable. The comparisons and superlatives are used/ written (mostly) correctly. Communication is not disturbed/ the message of the writer is (mostly) understandable. Vocabulary words that have been studied are used/written (mostly) correctly. The tenses are used/ written correctly. Communication is not disturbed. The message is clear to a native speaker. The comparisons and superlatives are used/written correctly. Communication is not disturbed. The message is clear to a native speaker. Vocabulary words that have been studied are used correctly. Speaking exercise Role play booking a ticket Voor het toetsen van spreken kan het volgende rollenspel gebruikt worden. Door middel van het uitvoeren van een rollenspel kan de docent de gespreksvaardigheid van de leerling testen. De docent kan ervoor kiezen om een rollenspel tijdens de les of tijdens een toets moment uit te laten voeren. Ook kan de docent ervoor kiezen om zelf het rollenspel met een leerling uit te voeren of leerlingen onderling het rollen spel uit te laten voeren. Het rollenspellen hoort ongeveer 1 a 2 minuten te duren. You and a few friends are going to Leeds for a weekend. While you are there you want to see the latest Joker film in cinema. In order to see the film, you need to make a reservation. Your friends have chosen you to call the cinema and make the reservation. Speech card YOU • Groet de persoon en vertel je naam. • Vraag of het mogelijk is om via de telefoon een reservering te maken. • Vertel dat je graag 5 kaartjes wil reserveren voor The Joker op 11 mei. • Vertel dat je graag in het midden, achterin wil zitten. • Kies 1 van de opties. • Vraag of je online, of bij aankomst moet betalen. Communication is disturbed/ the message of the writer is not clear. Communication is not disturbed/ the message of the writer is (mostly) understandable. Communication is not disturbed at all/ the message is clear for a native speaker. • Vertel je email adres. • Vertel dat je verder geen vragen hebt. • Wens de medewerker een fijne dag. Content Lay out The content of the message is insufficient. The student does not follow the assignment and the message is not understandable. The lay out does not resemble the layout of an email. The content of the message is sufficient. The student follows the assignment and the message is (mostly) understandable. The lay out does resemble the layout of an email. The content of the message is great. The student follows the assignment and the message is understandable. The lay out does resemble the layout of an email. Speech card cinema employee • Groet de persoon en vertel dat dit ‘Leeds Grand cinema’ is, vertel ook je naam. • Vertel dat het mogelijk is om via de telefoon een reservering te maken. • Vraag welke film de klant graag wil zien. • Vraag op welke plek in de bioscoop de klant wil zitten. • Vertel dat er nog plek is op rij 8, 11 en 14. The student has filled in the wrong information at the wrong place more than 2 times. The student has filled in the wrong information at the wrong place 1 or 2 times. The student has filled in the form correctly. • Vertel dat de stoelen op rij 11 niet in het midden zijn. • Vertel dat de prijs per ticket 11,50 pond is. • Vertel dat de klant een email krijgt met daarin een link om te betalen. • Vertel dat vervolgens de tickets worden opgestuurd. • Vraag naar het email adres van de klant. Exceptional use of language The student has gone above and beyond in writing the email/ • Vraag of er nog vragen zijn. • Wens de klant een fijne dag. The student uses vocabulary and/or grammar structures far above the expected level The student has shown great creativity in the email. 30 31 DATA BANK HOOFDSTUK 1 LEERJAAR 4 DATA BANK HOOFDSTUK 1 LEERJAAR 4