Views
1 year ago

4 Teacher manual

 • Text
 • Digiboard
 • Cinema
 • Australia
 • Stra
 • Processing
 • Manual
 • Leerjaar
 • Comprehension
 • Leerling
 • Grid
 • Www.sterkengels.nl
Teacher manual 4

WHAT Listening

WHAT Listening Vocabulary Classroom activity Quizlet Fast ForWord Reading Reading Assistant Grammar D-test Writing Speaking Intruction video World wide web CHAPTER - OUTLINE HOW Introductie van het thema middels video of audio. Met behulp van verschillende oefeningen de woordenschat van het thema oefenen. Klassikale activiteit waarmee de woordenschat geoefend kan worden. Zelfstandig woordenschat oefenen van het betreffende hoofdstuk via Quizlet. Het vergroten van de woordenschat en grammatica op individueel niveau. Instructie video’s en bijbehorende oefeningen. Zelfstandig hardop en begrijpend lezen. Instructie video’s en bijbehorende oefeningen. Diagnostische opgaven om gedifferentieerde instructie en verwerking aan te bieden. Oefeningen zoals het schrijven van een e-mail. Thema gerelateerde oefeningen gericht op spreken en presenteren. Het video icoon is aanklikbaar in de digitale omgeving. Aankilkbare verwijzing naar het internet ter ondersteuning van de oefening in de digitale omgeving. LISTENING Het thema wordt geïntroduceerd met een real-life content video met vragen. Hierbij komen verschillende vraagtypen aan bod, gericht op begrijpend kijken & luisteren. • exposure (blootstelling aan doeltaal) • introductie sub-thema • kijk- en luistervaardigheden oefenen en vergroten • examenvoorbereiding (digitaal KB) VOCABULARY Eerste kennismaking en verwerking van (hoogfrequente) woorden uit- en ter ondersteuning van de content. Het wordt o.a. aangeboden middels crossword puzzles, wordsearch en mindmapping. De woorden kunnen ook via quizlet verder geautomatiseerd worden. • vergroten woordenschat • ondersteuning uitvoeren taaltaken CLASS ACTIVITY Na de vocabulaire volgt vrijwel altijd een klassikale activiteit waarmee de woordenschat op een leuke, interactieve manier aangeboden en geoefend kan worden. Het wordt o.a. aangeboden middels hints, sparkle, charades, bingo, password game en kahoot. • ondersteuning uitvoeren taaltaken • vergroten woordenschat • samenwerken en plezier hebben in het taalleren QUIZLET In quizlet is de vocabulary list van het hoofdstuk digitaal gemaakt. Hier kunnen leerlingen zelfstandig en in eigen tempo woordenschat oefenenen. Leerlingen kunnen de app instaleren of via de browser aan de slag. De lijsten zijn te vinden door te zoeken op sterkengels. In de digitale omgeving kan de leerling op het icoon klikken. • vergroten woordenschat FAST FORWORD Wat is Fast ForWord? Fast ForWord is een serie games, waarmee leerlingen taalvaardigheden kunnen verbeteren en tegelijkertijd uitdaging vinden in de Engelse taal. Het programma is gebaseerd op neuro-wetenschappelijk onderzoek. Fast ForWord zorgt voor een grotere concentratieboog, snellere informatieverwerking en een beter taalbegrip. Alle leerlingen in het basis en voortgezet onderwijs die aan het werk gaan met dit programma, kunnen hun uitdaging vinden. Dit komt door de verschillende niveaus die het programma rijk is. Verschillende leesstrategieën, alle grammatica regels, voorspellend lezen en geheugen technieken komen voorbij in de verschillende uitdagende oefeningen. Hoe werkt Fast ForWord? Aan de hand van de instaptoets krijgt de leerling toegang tot een aantal “games”. In deze games staan steeds andere vaardigheden, of een combinatie van vaardigheden, centraal. De oefeningen zijn gericht op geluid, woorden en lezen. Door middel van herhaling en beloning word een leerling gestimuleerd om zijn niveau te verbeteren. Fast ForWord zorgt voor een grotere concentratieboog, snellere informatieverwerking en een beter taalbegrip. Geluidsoefeningen Deze breken woorden in kleine stukjes om verwerkingsvaardigheden op te bouwen. Je zult geen woorden horen in deze oefeningen - het gaat allemaal om het verwerken van kleinere brokken geluid, zodat studenten sneller kunnen luisteren en begrijpen. Woordoefeningen Deze zijn gericht op grammatica, woordenschat, werkwoord tijden, voorvoegsels, achtervoegsels, en morfologie. Leesoefeningen Deze zijn gericht op lees- en luistervaardigheid waarbij grammatica en morfologie verder worden toegepast. 8 9 TEACHER MANUAL LEERJAAR 4 TEACHER MANUAL LEERJAAR 4