Views
1 year ago

4 Teacher manual

 • Text
 • Digiboard
 • Cinema
 • Australia
 • Stra
 • Processing
 • Manual
 • Leerjaar
 • Comprehension
 • Leerling
 • Grid
 • Www.sterkengels.nl
Teacher manual 4

TASK OVERVIEW - ENGLISH

TASK OVERVIEW - ENGLISH WORLDWIDE - KBL BBL GTL Chapter Task KBL Titel BBL - GTL Titel Kerndoel Video Materiaal benodigd Voorbereiding UK 1 Britain and the British K1 K2 K3 K5 JA digiboard of device UK 2 Questions K1 K2 K3 K5 ja digiboard of device UK 3 Clues for password game K2 K3 K7 NEE UK 4 Password game K2 K3 K6 NEE device (for quizlet) 1-word clues zijn soms te lastig, laat de leerlingen hun zinnen gebruiken uit de voorgaande task. USA 67 Questions K2 K3 K5 ja digiboard of device USA 68 A/B Let's talk K2 K3 K6 NEE over the line' questions & tape for the floor to draw a gebruik eerst de vragen uit de A. opdracht die ze al besproken hebben. Daarna de extra vragen. TASK OVERVIEW - ENGLISH WORLDWIDE line- KBL BBL GTL USA 69 Meaningful sentences K2 K3 K7 NEE USA Chapter Task 70 Last KBL one Titelstanding BBL - GTL Titel Kerndoel K2 K3 K5 K6 NEE Video device Materiaal (for benodigd quizlet) een Voorbereiding bal voor last one standing USA Cinema 711 Dictionary Going to the cinema K1 K2 K2 K3 K3 K5 K5 K7 JA digiboard of or device USA Cinema 722 Step Your by own step story B: Match the K1 K2 K2 K3 K3 K7 K4 ja NEE digiboard device (for of website device & Bezoek de website eerst USA 73 Scanning definition K2 K3 K4 K7 NEE quizlet) zelf, leerlingen hebben USA 74 Find those words K2 K3 NEE woordenboeken wellicht wat hulp nodig bij deze opdracht. USA 75 Questions K2 K3 K4 NEE USA Cinema 76 3 Demonstrative Matching pronouns B: Match the pict. K2 K2 K3 K3 K4 K5 JA NEE digiboard of device USA Cinema 77 4 D-test Reading K2 K3 K3 K7 K4 NEE NEE UK 5 Let's predict K2 K3 K4 NEE USA Cinema 78 5 Fill Signal in the words grid K3 K3 K4 K7 K5 K7 NEE JA digiboard or device UK 6 First and last sentence K3 K5 JA digiboard of device USA Cinema 79 6 Fill Find in signal the gap words K2 K3 K3 K7 K4 K5 K7 NEE JA digiboard or device UK 7 Fill in the gaps K4 K5 NEE USA Cinema 80 7 Practise True or false the pronoun K2 K3 K3 K7 K4 K7 NEE NEE UK 8 Read out loud K4 K5 K6 NEE USA Cinema 81 8 Editorial Multiple writing choice K1 K3 K2 K4 K3 K5 K7 JA NEE digiboard of device UK 9 Question attack K2 K3 K4 K5 JA digiboard of device USA Cinema 82 9 Slavery Present today simple vs. present continuous K1 K3 K2 K5 K3 K7 K4 K7 NEE JA device digiboard (website) or device bekijk de website zelf UK 10 Fill in the gaps B: Fill in the gaps K2 K3 K7 NEE van te voren en vul hem UK 11 Questions K2 K3 K4 NEE Cinema 10 D-test K3 K7 NEE in, zodat je je leerlingen UK 12 Your opinion K1 K2 K3 K6 K7 NEE Cinema 11 Present simple or present continuous K3 NEE kunt helpen UK 13 Irregular verbs K3 K5 JA digiboard of device Cinema USA 83 12 Present Now let's simple write or that present editorial continuous column K1 K3 K2 K3 K7 NEE UK 14 D-test K3 K7 NEE Cinema USA 84 13 Present Debatingsimple or present continuous K1 K3 K2 K3 K5 K7 NEE JA digiboard of device UK 15 How to use K3 K7 JA Cinema USA 85 14 Fill A/B/C/D in the verb How to debate K1 K3 K2 K3 K7 K6 K7 NEE device (website) UK 16 Regular or irregular verbs K3 NEE Cinema 15 Writing an e-mail B: Text someone K1 K2 K3 K5 K7 JA digiboard or device UK 17 Fill in the grid K3 NEE Cinema 16 An e-mail invitation B: Texting your K1 K2 K3 K7 NEE Om het nog echter te UK 18 Choose the correct verb K3 NEE TASK OVERVIEW friend - HEALTH & CARE - KBL BBL GTL maken kun je de leerlingen de mail via UK 19 Correct form K3 K7 NEE hun mail-account naar UK 20 Remember Ernest K1 K2 K3 K5 K7 JA digiboard of device Chapter Task KBL Titel BBL - GTL Titel Kerndoel Video Materiaal benodigd Voorbereiding jouw e-mailadres laten UK 21 How to write a postcard K2 K3 K5 K7 JA sturen. UK 22 The dog did it K2 K3 K7 NEE H-Life 1 Lifestyle changes K1 K2 K3 K5 K7 JA digiboard or device UK 23 Now write a postcard K1 K2 K7 NEE H-Life Cinema 17 2 Let's Questions talk K1 K2 K3 K5 K6 K7 ja NEE beamer/digiboard of Sports 18 Weird sports K1 K2 K3 K5 JA digiboard device or device UK 24 A/B/C Prepare for presentation K1 K2 K3 K5 K6 K7 NEE H-Life Sports 19 3 Questions Mix and match K2 K3 K3 K5 K5 NEE JA digiboard or device Australia 25 Welcome to Australia K1 K2 K3 K5 K7 JA digiboard of device H-Life Sports 204 Wordsearch Charades K2 K3 K3 K5 K6 NEE device (for quizlet) geef extra uitleg Australia 26 Questions K2 K3 K5 ja digiboard of device Sports 21 Play hints K2 K3 K6 NEE device (for quizlet) charades; geef wat Australia 27 Clues for password game K2 K3 K7 NEE Sports 22 Scrambled words K2 K3 K7 NEE voorbeelden Australia 28 Password game K2 K3 K5 K6 NEE device (for quizlet) Sports H-Life 235 Skimming Steps for exam texts K2 K3 K4 K5 K7 NEE JA digiboard or device Australia 29 Word guessing K2 K3 K5 JA digiboard of device Sports H-Life 246 Read Trace the those text steps K2 K3 K4 K7 NEE JA digiboard or device Australia 30 Fill in the grid K2 K3 NEE Sports H-Life 257 Reference Practise exam words texts K2 K3 K4 K5 K7 JA NEE digiboard or device Australia 31 Context clues K2 K3 K5 JA digiboard of device Sports H-Life 268 Fill A bit in more reference challenging words K2 K3 K4 K7 NEE Australia 32 Fill in the gaps K2 K3 K7 ja Sports H-Life 279 Questions Pronouns about the text K2 K3 K4 K5 K7 NEE JA digiboard or device Australia 33 Let's predict K2 K3 K4 NEE Sports H-Life 28 10 Past D-test simple versus present perfect K3 K5 K7 NEE JA digiboard or device Australia 34 A/B Let's practice K2 K3 K4 K7 NEE woordenboeken H-Life Sports 29 11 D-test Fill in the grid K3 K5 K7 JA NEE digiboard or device Australia 35 Questions K2 K3 K4 NEE H-Life Sports 30 12 Fill Correct in the alternative grid K3 NEE Australia 36 Past Simple versus Present Perfect K2 K3 K5 JA digiboard of device H-Life Sports 13 31 Choose Personal the pronouns correct - tense subject K3 NEE Australia 37 Recap D-test K3 NEE H-Life Sports 32 14 Words Personal pronouns - object K3 K7 NEE Australia 38 Questions and negations in the past K2 K3 K5 JA digiboard of device H-Life Sports 33 15 Possessive Correct sentence adjectives K3 K7 NEE Australia 39 D-test K3 K7 NEE H-Life Sports 34 16 Reflexive Fill in the verb and reciprocal pronouns B: Challenge Fill in the verb K3 K7 NEE Australia 40 Fill in the grid K3 JA Sports 35 Writing an e-mail reflexive B: Writing and a K1 K2 K3 K7 NEE Australia 41 Let's practise K2 K3 K7 NEE reciprocal Facebook pronouns message Australia 42 Travel brochure K1 K2 K3 K5 K7 JA digiboard of device Neem zelf wat H-Life Sports 36 17 More Let's talk pronouns K1 K3 K2 K5 K3 K7K6 K7 NEE reisbrochures mee als H-Life Holidays 37 18 Advisory Famous festivals column K1 K2 K3 K5 K7 JA digiboard or device tip: neem een voorbeeld, deze kun je Nederlandse column krijgen bij reisbureaus of Holidays 38 Fill in the grid K2 K3 K5 K7 JA digiboard or device mee als extra voorbeeld vinden via internet. Holidays 39 Wordsearch K3 NEE H-Life 19 Writing an advisory colomn K1 K2 K3 K7 NEE Australia 43 Write that brochure K1 K2 K3 K6 NEE Holidays 40 Gallery talk K2 K3 K6 K7 NEE device (for quizlet) (gekleurd) A4 papier H-Life 20 Questions K2 K3 K4 NEE voor gallery talk Australia 44 A/B/C Prepare for presentation K1 K2 K3 K6 NEE H-Life Holidays 21 41 On Matching your own K1 K2 K2 K3 K3 K4 K7 NEE India 45 Bollywood K1 K2 K3 K5 JA digiboard of device H-Life Holidays 22 42 Now Skimming let's write that advisory column K1 K2 K2 K3 K3 K4 K7 K7 NEE India 46 Questions K1 K2 K3 K5 ja digiboard of device H-Life Holidays 23 43 Giving Signal words advice K1 K3 K2 K5 K3 K7 K5 K7 JA digiboard or device India 47 Crossword puzzle K2 K3 K7 NEE H-Life Holidays 24 44 Different Fill in the ways gap of giving advice K2 K3 K3 K4 K7 NEE India 48 Sparkle K2 K3 K5 NEE device (for quizlet) H-Life Holidays 25 45 Let's Questions talk K1 K3 K2 K4 K3 K6 K7 NEE India 49 Assess the text K2 K3 K4 K7 NEE Ill Holidays & D 26 46 Sick Comparatives remediesand superlatives K1 K3 K2 K5 K3 K5 K7 JA digiboard or device India 50 Grid questions K2 K3 K4 K7 JA digiboard of device Ill Holidays & D 47 27 D-test Questions K2 K3 K3 K7K5 ja NEE beamer/digiboard of India 51 Step by step K2 K3 K4 NEE Holidays 48 Fill in the grid K3 K7 NEE device India 52 Let's practise K2 K3 K4 NEE Ill Holidays & D 28 49 Wordsearch Choose the correct sentense K3 K3 NEE NEE India 53 Future tense K3 K5 JA digiboard of device Ill Holidays & D 50 29 Circle Comparative rotations or superlative K2 K3 K3 K7 K6 NEE NEE device (for quizlet) India 54 D-test K2 K3 K7 NEE Ill Holidays & D 30 51 Text Make goals correct sentences K1 K3 K2 K3 K7 K5 JA NEE beamer/digiboard of India 55 Will' and 'be going to' K2 K3 K5 K7 JA device Holidays 52 Writing an e-mail K1 K2 K3 K7 JA digiboard or device India 56 Multiple choice K3 NEE Ill & D 31 Practise text goals K2 K3 K4 NEE Holidays 53 Let's talk K1 K2 K3 K6 K7 NEE India 57 Fill in the gap K3 K7 NEE Ill & D 32 Zoom in K1 K2 K3 K4 K7 NEE Holidays 54 Let's talk again B: Challenge let's K1 K2 K3 K6 K7 NEE India 58 Write a biography K1 K2 K3 K5 K7 JA digiboard of device Ill & D 33 Word order talk again K3 K5 JA beamer/digiboard of India 59 A/B/C How to write a biography K1 K2 K3 K5 K7 ja digiboard of device device Music 55 Concert K1 K2 K3 K5 JA digiboard or device India 60 Let's write that biography K2 K3 K7 NEE Ill & D 34 D-test K3 K7 NEE Music 56 Fill in the grid K1 K2 K3 K5 JA digiboard or device India 61 Put it together K2 K3 K7 NEE Ill & D 35 Practise word order K3 K7 NEE Music 57 Tips K2 K3 K5 JA digiboard or device India 62 Prepair presentation K1 K2 K3 K7 NEE Ill & D 36 Mix & match B: Challenge mix & K3 K7 NEE Music 58 Mindmapping K3 NEE India 63 How to present K1 K2 K3 K5 K6 JA digiboard of device match Music 59 Play Taboo K2 K3 K6 NEE device (for quizlet) India 64 A/B Question K1 K2 K3 K5 K6 K7 NEE Ill & D 37 Define the underlined parts B: Challenge K3 NEE Music 60 Reading strategies K2 K3 K5 JA digiboard or device India 65 A/B Let's give a splendid K1 K2 K3 K6 NEE Ill & D 38 Sentences K3 NEE Music 61 Before reading K2 K3 K4 NEE presentation Ill & D 39 Correct word order K3 K7 NEE Music 62 While reading K2 K3 K4 NEE USA 66 Colonial USA K1 K2 K3 K5 JA digiboard of device Ill & D 40 Adverbs and adjectives K3 K5 K7 JA digiboard or device Music 63 After reading K2 K3 K4 NEE USA 67 Questions K2 K3 K5 ja digiboard of device Ill & D 41 D-test K3 K7 NEE Music 64 Word order K3 K5 JA digiboard or device USA 68 A/B Let's talk K2 K3 K6 NEE over the line' gebruik eerst de vragen Ill & D 42 Rules K3 K5 JA questions & tape for uit de A. opdracht die ze Music 65 D-test K3 K7 NEE Ill & D 43 Adverb or adjective K3 NEE the floor to draw a al besproken hebben. Music 66 Fill in the word order K3 K7 NEE Ill & D 44 Adverb forms K3 K7 NEE line Daarna de extra vragen. Music 67 Match K2 K3 K7 NEE Ill & D 45 Adverb or adjective K3 NEE USA 69 Meaningful sentences K2 K3 K7 NEE Music 68 Choose the correct definition K2 K3 K4 NEE Ill & D 46 Get well card K1 K2 K3 K5 K7 JA digiboard or device USA 70 Last one standing K2 K3 K5 K6 NEE device (for quizlet) een bal voor last one Music 69 Correct sentences K3 NEE Ill & D 47 How to write a postcard K1 K2 K3 K5 K7 ja digiboard or device standing Music 70 Build the sentence K3 K7 NEE Ill & D 48 Oh no, it's ripped up K1 K2 K3 K7 NEE USA 71 Dictionary K2 K3 K5 K7 JA digiboard of device Music 71 Writing an e-mail K1 K2 K3 K7 JA digiboard or device Ill & D 49 Write a get well postcard K1 K2 K3 K7 NEE USA 72 Step by step K2 K3 K7 ja digiboard of device Music 72 Let's talk K1 K2 K3 K6 K7 JA digiboard or device Ill & D 50 Prepare for role play K1 K2 K3 K4 NEE USA 73 Scanning 18K2 K3 K4 K7 NEE Ill & D 51 A/B Roleplay 19 K1 K2 K3 K6 NEE USA 74 Find those words K2 K3 NEE woordenboeken H-Care 52 American health care K1 K2 K3 K5 JA beamer/digiboard of USA 75 Questions K2 K3 K4 NEE device TEACHER MANUAL LEERJAAR 4 TEACHER MANUAL LEERJAAR 4