Views
1 year ago

4 Teacher manual

 • Text
 • Digiboard
 • Cinema
 • Australia
 • Stra
 • Processing
 • Manual
 • Leerjaar
 • Comprehension
 • Leerling
 • Grid
 • Www.sterkengels.nl
Teacher manual 4

READING Bij lezen staan

READING Bij lezen staan leesstrategieën centraal. De teksten sluiten inhoudelijk aan bij het thema en de vraagtypen zijn gevarieerd. Ook examentraining komt hier regelmatig aan bod. • exposure op te verwachten niveau • oefenen met begrijpend lezen op niveau • aanleren van leesstrategieën en examentraining • vergroten woordenschat READING ASSISTANT Wat is Reading Assistant? Reading Assistant is een bibliotheek bestaande uit meer dan 300 boeken corresponderend met ERK-niveau A1 tot en met C1. Het unieke aan Reading Assistant is de directe feedback die tijdens het hardop voorlezen wordt ontvangen zodra verbetering nodig is. Dit is te vergelijken met de manier waarop ouders of docenten dit doen tijdens individuele begeleiding, maar nu kan dit klassikaal gebeuren. Reading Assistant wordt gebruikt in de klas of thuis. Leerlingen werken op hun eigen niveau aan luisteren, hardop voorlezen en begrijpend lezen. Hun voortgang is voor de docenten makkelijk te volgen middels het docentenportaal. Hoe werkt Reading Assistant? De leerling start met een instaptoets om het actuele leesniveau te bepalen. Hierna krijgt de leerling een selectie van boeken te zien dat perfect past bij zijn eigen individuele niveau. Tijdens het gebruik van het programma kan er altijd tussendoor of achteraf getoetst worden. Het voltooien van een boek (selectie) neemt ongeveer 15-30 minuten in beslag. Bij het opnieuw inloggen gaat een leerling verder in het boek waar hij of zij gebleven was. Begrijpend lezen De leerling beantwoord verschillende typen vragen over de tekst die gelezen is. Hiermee wordt getoetst of de leerling de gelezen tekst goed begrepen heeft. Na elke stap krijgt de leerling zijn eigen score te zien. Leerlingen hebben hierdoor steeds een goed beeld van hun eigen presteren. Overzicht Reading Assistant selecties per niveau ERK #SELECTIES #UREN Zelf hardop voorlezen De leerling leest het boek voor aan de computer. Door de geavanceerde spraaktechnologie wordt de leerling in zijn uitspraak gecoacht waar nodig. De leerlingen werken op hun eigen niveau met een device in combinatie met een headset. Elk voorgelezen boek kan worden teruggeluisterd. Hierdoor kan de leerling horen wat zijn vooruitgang is en waar verbetering nodig is. VOORBEELDEN FD A1 25 A27 B1 B2 C1 C2 FD A1 A2 46 B1 18 B2 C1 C2 In het programma doorloopt de leerling de volgende onderdelen bij elk boek. Word Wall Oefenen van de belangrijkste woorden uit het verhaal. Elk woord wordt ondersteund met pre een uitleg. FD A1 A2 B1 91 B2 30 C1 C2 94 39 A1 A1 A2 B1 B2 C1 C2 pre A1 A1 A2 B1 B2 107 C1 C2 44 Voorgelezen krijgen De leerling krijgt het boek voorgelezen en kan woorden en zinnen aanklikken voor ondersteuning. pre A1 A1 A2 B1 B2 C1 C2 21 12 Het docentenportaal en de systeemeisen zijn hetzelfde als bij Fast Forword. Beide programma’s werken in dezelfde omgeving. Leerlingen hoeven maar één keer in te loggen. 12 13 TEACHER MANUAL LEERJAAR 4 TEACHER MANUAL LEERJAAR 4