Views
1 year ago

4 GTL

 • Text
 • Strategies
 • Worldwide
 • Preparation
 • Tekst
 • Paragraph
 • Practise
 • Punten
 • Sentences
 • Grid
 • Aanwezig
 • Www.sterkengels.nl
Sterk Engels Leerjaar 4 VMBO-GTL Workbook

INHOUD LEERJAAR 4

INHOUD LEERJAAR 4 GTL GOING OUT 3 ENGLISH WORLDWIDE - Cinema 4 - United Kingdom - Sports 14 - Australia - Holidays 27 - India - Music 42 - United States HEALTH & CARE 147 EXAM PREPARATION - Healthy life 148 - Intro & D-test - Illness and disease 166 - General strategies - Health care 186 - Specific strategies - Aches & accidents 201 - Extra Practice 66 67 87 104 121 225 226 242 262 278 COLOFON Auteur: Hanneke Slomp Karen Lewis (native) Co auteurs: Vanessa Bedaweed (native) Jordi Rothuizen Kees Siepelinga Uitgegeven door: Graviant Publishers Redactie: Karen Lewis (native) Koen Goedhart Lesly van Kleef Vormgeving: Marco Harzing ISBN: 978-94-92593-32-0 © augustus 2019 derde druk augustus 2021 Dit werk is auteursrechtelijk beschermd. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door middel van druk, fotokopie, opname of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Hoewel dit werkboek met zorg is samengesteld, aanvaarden de auteur noch de uitgever enige aansprakelijkheid, voor het feit dat het gebruik van hetgeen geboden wordt niet aan de behoeften of de verwachtingen van de eindverbruiker voldoet, noch voor eventuele fouten of onvolkomenheden in dit boek.

LISTENING Elk thema wordt geïntroduceerd met een real-life video met vragen. Hierbij komen verschillende vraagtypen aan bod, gericht op begrijpend kijken en luisteren. VOCABULARY Kennismaking en verwerking van de (hoogfrequente) woorden uit de oefeningen. Deze woorden kunnen ook via Quizlet verder geautomatiseerd worden. CLASS ACTIVITY Na de vocabulary volgt vrijwel altijd een klassikale activiteit waarmee de woordenschat op een leuke, interactieve manier aangeboden en geoefend kan worden. QUIZLET Met Quizlet oefen je in de klas of thuis de thema gerelateerde vocabulary (woorden). Dit kan op diverse manieren bijv. met flitskaarten, luister,- en invuloefeningen en meer. Fast ForWord Door gamification wordt de woordenschat en grammatica op individueel niveau verder uitgebreid en herhaald, naast het versterken van cognitieve functies zoals concentratie. READING Bij lezen staan leesstrategieën centraal. De teksten sluiten inhoudelijk aan bij het thema en de vraagtypen zijn gevarieerd. Ook examentraining komt hier regelmatig aan bod. READING ASSISTANT Gedifferentieerde adaptieve leerroute gericht op lezen. Richt zich op lees,- en spreekvaardigheid, door unieke spraaktechnologie en directe feedback. GRAMMAR Na de D-toets volgen de grammatica opgaven. De opbouw van de grammatica opgaven is altijd van gesloten naar open (reproductie naar toepassen). D TEST Elk grammatica onderdeel wordt ingeleid met een diagnostische opgave. Deze kan ingezet worden om gedifferentieerde instructie en verwerking aan te bieden. WRITING Aanleren en oefenen schrijfvaardigheid binnen thema. Per hoofdstuk wordt één schrijfdoel stapsgewijs uitgebreid, bijvoorbeeld het schrijven van een e-mail. SPEAKING Thema gerelateerde spreekopdrachten, afwisselend gesprekken voeren en presenteren. Hierbij worden tips en strategieën aangeboden om beter te leren spreken en presenteren. INSTRUCTION VIDEO Instructies voor o.a. grammatica en strategieën zijn in korte, Engelstalige video’s gevat die ingezet kunnen worden voor o.a. flipping the classroom en naslagwerk. WORLD WIDE WEB Verwijzing naar het internet. De website is ter ondersteuning van de oefening. SOCIAL MEDIA Voor meer tips over grammar en vocabulary kun je ons ook volgen via: sterkengels @sterkengels

 • Page 1: STERK ENGELS Workbook 4-GTL FD A1 A
 • Page 5 and 6: GOING OUT - CINEMA Do you like goin
 • Page 7 and 8: 4 Reading Please read the text belo
 • Page 9 and 10: 8 Multiple choice 1. What skills di
 • Page 11 and 12: 14 Fill in the verb Is it present s
 • Page 13 and 14: Rubric WHAT SCORE POINTS Content Al
 • Page 15 and 16: GOING OUT - SPORTS Do you play spor
 • Page 17 and 18: 20 Word search Check out the vocabu
 • Page 19 and 20: TWO CLIMBERS REACH THE TOP OF EL CA
 • Page 21 and 22: 2. Why did they apply lotions to th
 • Page 23 and 24: 32 33 Words Which words belong to t
 • Page 25 and 26: 1 Dictionary 2 To & 3 Dear 4 Useful
 • Page 27 and 28: ROLEPLAY Rol 1: Stubhub internation
 • Page 29 and 30: 37 Famous festivals Have you ever h
 • Page 31 and 32: Instructions a. First, create your
 • Page 33 and 34: As you can see there are gaps in th
 • Page 35 and 36: B. Now complete the sentences below
 • Page 37 and 38: 51 Make correct sentences Use the c
 • Page 39 and 40: Rubric WHAT SCORE POINTS Content Al
 • Page 41 and 42: Rol 1: Sounds good! So, you didn’
 • Page 43 and 44: GOING OUT - MUSIC Most people love
 • Page 45 and 46: 58 Mind map Check out the vocab lis
 • Page 47 and 48: 61 Before reading A Skim the text:
 • Page 49 and 50: 3 Cite the sentence where it state
 • Page 51 and 52: Now do the same for negative senten
 • Page 53 and 54:

  69 Correct sentences 1. Which is co

 • Page 55 and 56:

  71 Writing an email You are going t

 • Page 57 and 58:

  SENTENCES TO HELP 1 I would like to

 • Page 59 and 60:

  GOING OUT - VOCABULARY CINEMA Marti

 • Page 61 and 62:

  HOLIDAYS We booked a bed and breakf

 • Page 63 and 64:

  GRAMMAR OVERVIEW GOING OUT CINEMA -

 • Page 65 and 66:

  HOLIDAYS - COMPARATIVES & SUPERLATI

 • Page 67 and 68:

  ENGLISH WORLDWIDE English is spoken

 • Page 69 and 70:

  1 Britain and the British The Briti

 • Page 71 and 72:

  11. Why is Ernest so surprised at t

 • Page 73 and 74:

  2) Jonathan Downes, director of the

 • Page 75 and 76:

  9 Question attack Watch the video a

 • Page 77 and 78:

  F “You can’t kill this legend w

 • Page 79 and 80:

  15 How to use What is the deal with

 • Page 81 and 82:

  2. Some years ago she (take) ______

 • Page 83 and 84:

  22 The dog did it Your neighbour’

 • Page 85 and 86:

  24 A. Prepare for presentation For

 • Page 87 and 88:

  NAME COUNTRY COUNTRY COUNTRY COUNTR

 • Page 89 and 90:

  25 Welcome to Australia Australia i

 • Page 91 and 92:

  12. The video ends stating a few fa

 • Page 93 and 94:

  30 Fill in the grid WHAT 1 Kijk of

 • Page 95 and 96:

  Australia: History, myths and legen

 • Page 97 and 98:

  34 A. Let’s practise Try finding

 • Page 99 and 100:

  36 Past simple vs. present perfect

 • Page 101 and 102:

  41 Let’s practise Fill in the ver

 • Page 103 and 104:

  44 A. Prepare for presentation For

 • Page 105 and 106:

  ENGLISH WORLDWIDE - INDIA India is

 • Page 107 and 108:

  7. Which statement best represents

 • Page 109 and 110:

  Mahatma Gandhi There isn’t a sing

 • Page 111 and 112:

  Now continue with some other questi

 • Page 113 and 114:

  55 Difference between ‘will’ an

 • Page 115 and 116:

  58 Write a biography In this chapte

 • Page 117 and 118:

  3. background information hobbies c

 • Page 119 and 120:

  62 Prepare presentation For this ch

 • Page 121 and 122:

  Rubric WHAT 4 3 2 1 0 Presentation

 • Page 123 and 124:

  66 Colonial USA Nowadays the USA is

 • Page 125 and 126:

  3. The people who are now called

 • Page 127 and 128:

  Step 3 KEYWORDS Use the keywords (i

 • Page 129 and 130:

  74 Find those words Before reading,

 • Page 131 and 132:

  76 Demonstrative pronouns Do you kn

 • Page 133 and 134:

  I’d like to go to country. people

 • Page 135 and 136:

  Step 5 YOUR ARGUMENTS Give at least

 • Page 137 and 138:

  The is in agreement with the issue.

 • Page 139 and 140:

  Prepare your own part of the debate

 • Page 141 and 142:

  AUSTRALIA Ayers Rock is a very popu

 • Page 143 and 144:

  UNITED STATES Originally there were

 • Page 145 and 146:

  UNITED KINGDOM - IRREGULAR VERBS IN

 • Page 147 and 148:

  INDIA - INFINITIVE WILL + INFINITIV

 • Page 149 and 150:

  HEALTH & CARE - HEALTHY LIFE Do you

 • Page 151 and 152:

  6. Which healthy alternatives do yo

 • Page 153 and 154:

  6 Trace those steps Watch the video

 • Page 155 and 156:

  8 A bit more challenging Now, let

 • Page 157 and 158:

  10 D-test Fill the gaps with the co

 • Page 159 and 160:

  14 Personal pronouns - object Helen

 • Page 161 and 162:

  19 Writing an advisory column You h

 • Page 163 and 164:

  Step 2 INTRODUCE YOUR ADVICE Get in

 • Page 165 and 166:

  23 Giving advice Now let’s talk a

 • Page 167 and 168:

  HEALTH & CARE - ILLNESS AND DISEASE

 • Page 169 and 170:

  7. Wat is Echinacea volgens de vide

 • Page 171 and 172:

  Do you know what text goals are? Th

 • Page 173 and 174:

  What do you already know about this

 • Page 175 and 176:

  7. the game / take / I / my nephew

 • Page 177 and 178:

  3. Which is correct? Robert’s goi

 • Page 179 and 180:

  42 Rules Watch the video again if n

 • Page 181 and 182:

  46 Get well card If you are ill, it

 • Page 183 and 184:

  49 Write a get well postcard Jonath

 • Page 185 and 186:

  51 A. Roleplay Work in groups of fo

 • Page 187 and 188:

  HEALTH & CARE - HEALTH CARE It seem

 • Page 189 and 190:

  E. Wat houdt ‘Obama Care’ in? F

 • Page 191 and 192:

  TIP Make sure you practise Quizlet

 • Page 193 and 194:

  Where can you find the answer? Para

 • Page 195 and 196:

  59 On your own Answer the next thre

 • Page 197 and 198:

  Make the imperatives negative by us

 • Page 199 and 200:

  67 Emergency Room Have you ever bee

 • Page 201 and 202:

  69 A. At the ER You have filled out

 • Page 203 and 204:

  70 Birdbath You are going to listen

 • Page 205 and 206:

  73 Mind map Check out the vocabular

 • Page 207 and 208:

  C. Recap Before - While - After In

 • Page 209 and 210:

  Accidents happen. Be prepared for t

 • Page 211 and 212:

  78 Telling date and time Are you ab

 • Page 213 and 214:

  HOW DID YOU DO IN THE D-TEST? If yo

 • Page 215 and 216:

  83 Telling time Listen to the recor

 • Page 217 and 218:

  B. Answer the questions Van wie is

 • Page 219 and 220:

  Fill in the grid below. NAME ANSWER

 • Page 221 and 222:

  ILLNESS & DISEASE I don’t mind be

 • Page 223 and 224:

  ACHES & ACCIDENTS Most people suffe

 • Page 225 and 226:

  ACHES & ACCIDENTS - TIME & DATES o

 • Page 227 and 228:

  EXAM PREPARATION - INTRO & D-TEST W

 • Page 229 and 230:

  Find 5 text types in the previous c

 • Page 231 and 232:

  8 Rules for all exams If you try to

 • Page 233 and 234:

  6) Robin Hargreaves of the British

 • Page 235 and 236:

  Children and cheap don’t add up a

 • Page 237 and 238:

  14. “If Manganese Bronze does van

 • Page 239 and 240:

  YOUR POINTS TASK QUESTION TYPE MAXI

 • Page 241 and 242:

  16 A. Make a SMART plan What do you

 • Page 243 and 244:

  EXAM PREPARATION - GENERAL STRATEGI

 • Page 245 and 246:

  19 Strategy before reading Let’s

 • Page 247 and 248:

  21 After reading After this assignm

 • Page 249 and 250:

  B. Fill in the grid Watch the video

 • Page 251 and 252:

  B. Now go back to the text. Look fo

 • Page 253 and 254:

  The flying public deserves the high

 • Page 255 and 256:

  34 Question attack Watch the video

 • Page 257 and 258:

  37 Watching & listening question at

 • Page 259 and 260:

  B Read the text and answer the ques

 • Page 261 and 262:

  42 Text goals Read the text and ans

 • Page 263 and 264:

  EXAM PREPARATION - SPECIFIC STRATEG

 • Page 265 and 266:

  49 Fill in the gaps Watch the video

 • Page 267 and 268:

  52 Shoes Read the text and guess/pr

 • Page 269 and 270:

  TIP Sometimes the word you are look

 • Page 271 and 272:

  58 Let’s read Now you are ready f

 • Page 273 and 274:

  B. Complete the sentences _________

 • Page 275 and 276:

  62 Bugs Again, let’s practise rea

 • Page 277 and 278:

  These are the steps to answer them

 • Page 279 and 280:

  EXAM PREPARATION - EXTRA PRACTICE T

 • Page 281 and 282:

  B. Read the text and answer the que

 • Page 283 and 284:

  Welke titel heeft er boven dit arti

 • Page 285 and 286:

  73 Strategic watching & listening W

 • Page 287 and 288:

  TIP The strategy question attack al

 • Page 289 and 290:

  81 Signal words Read the text below

 • Page 291 and 292:

  according to the DVLA 1) , has only

 • Page 293 and 294:

  A. What can be concluded about Tara

 • Page 295 and 296:

  B. Which of the following is true a

 • Page 297 and 298:

  Aan welke van de onderstaande voorw

 • Page 299 and 300:

  Gold, a Texas A&M University entomo

 • Page 301:

  Go online and login to do Fast ForW