Views
1 year ago

4 GTL

 • Text
 • Strategies
 • Worldwide
 • Preparation
 • Tekst
 • Paragraph
 • Practise
 • Punten
 • Sentences
 • Grid
 • Aanwezig
 • Www.sterkengels.nl
Sterk Engels Leerjaar 4 VMBO-GTL Workbook

22 Now let’s write

22 Now let’s write that advisory column Write 250-350 words. WHAT SCORE POINTS Content Grammar Alle 7 de punten zijn aanwezig en begrijpelijk. Ten minste 5 punten zijn aanwezig en begrijpelijk. Ten minste 4 punten zijn aanwezig en begrijpelijk. Minder dan 3 punten zijn aanwezig en begrijpelijk. De tekst is (vrijwel) helemaal correct. De tekst is redelijk correct. De tekst is matig correct. De tekst zit vol fouten. 0 Spelling Spelling, interpunctie en hoofdletters zijn voldoende. 1 Spelling, interpunctie en hoofdletters zijn onvoldoende. 0 Lay-out De tekst heeft een duidelijke titel en is opgedeeld in 4 alinea’s. 1 9 6 3 0 3 2 1 163 HEALTH & CARE - HEALTHY LIFE - GTL

23 Giving advice Now let’s talk and give each other some serious health advice. Watch the video to get some ideas on how to give advice. Take notes and write down 4 useful phrases to give advice. 1. 2. 3. 4. Now think of a time when you really had to give someone advice. Write about it briefly below. 24 Different ways of giving advice Fill in the grid to create your own sentences to help. DUTCH 1 Ik denk dat je meer fruit moet eten. ENGLISH 2 Waarom ga je niet naar een sportschool? 3 Heb je weleens gedacht aan het Sonja Bakker dieet? 4 Ik weet niet of een personal trainer een goed idee is? 5 Als ik jou was, zou ik elke dag gaan wandelen. 6 Mijn advies is om meer water te drinken. 7 Heb je yoga geprobeerd? 25 Let’s talk You are going to work in pairs and give each other advice on your health issues. A. Go back to task 21 to find your health question again. Show the question to your partner. Write down his/her question below. 164 HEALTH & CARE - HEALTHY LIFE - GTL