Views
1 year ago

4 GTL

 • Text
 • Strategies
 • Worldwide
 • Preparation
 • Tekst
 • Paragraph
 • Practise
 • Punten
 • Sentences
 • Grid
 • Aanwezig
 • Www.sterkengels.nl
Sterk Engels Leerjaar 4 VMBO-GTL Workbook

45 Bollywood If you say

45 Bollywood If you say India, you say Bollywood. Haven’t you heard of it yet? Watch the video and take notes. What is Bollywood? Name at least 5 interesting facts. Then explain what stood out to you in the video. Did you like the idea of Bollywood? Why or why not? 46 Questions Answer the questions below. 1. Hoe wordt de stad Mumbai geïntroduceerd? a. Rommelig, divers en iedereen wil een filmster worden. b. Het is een chaos van kleuren en iedereen wil een filmster worden. c. Slecht georganiseerd, veel verschillende nationaliteiten en iedereen wil een filmster worden. 2. “The city has it all” wat heeft de stad allemaal? Noem 3 dingen. 3. “The size of it puts Hollywood to shame.” Leg deze bewering uit met een citaat uit de film. 4. What is one of the advantages of the film industry for the city of Mumbai, according to the video? (1:00 minute) a. Tourism flourishes due to the film industry. b. It creates a colourful and interesting atmosphere for the inhabitants. c. It gives many people employment opportunities. 5. How does the male actor feel about the fact there are so many people who come watching while he’s working on set? Explain in Dutch. 6. What are the differences between Hollywood and Bollywood? Name the 4 features of a typical Bollywood film. 105 ENGLISH WORLDWIDE - INDIA - GTL

7. Which statement best represents the plots of a typical Bollywood film? a. Bollywood plots are mostly exciting and scary. b. Bollywood plots are always happy and romantic. c. Bollywood plots are generally exciting and dramatic. d. Bollywood plots are hardly sad and grave. 8. People are asked what they like about Bollywood. Which things are not mentioned by the people at the end of the video? a. The closure of the films. b. The unpredictability of the films. c. The backdrops. d. The clothing. 9. What do you think the differences between Bollywood films and western films are? 47 Crossword puzzle Check out the vocabulary for “English Worldwide – India” at the back of this chapter. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Across 3. opwindend 5. aanzienlijke 6. aanmoediging 7. volledig 8. kostuums/kleding (speciaal voor een film of toneelstuk) 12. onrechtvaardigheid 13. toewijden 15. voordeel 18. onvoorspelbaar Across 21. altijd 22. beledigingen 23. voornamelijk/vooral 24. weigeren 25. beroemde sterren in een film Down 1. streng 2. werkgelegenheid 4. dramatisch 9. de mensheid 10. onbeschaafdheid 11. kleurrijk 14. ongeorganiseerd/chaotisch 16. in het algemeen 17. bijna nooit 19. geweldloos 20. dapper 106 ENGLISH WORLDWIDE - INDIA - GTL