Views
1 year ago

3 Teacher manual

Teacher manual 3

GRAMMAR De opbouw van de

GRAMMAR De opbouw van de grammatica opgaven is altijd van gesloten naar open (reproductie naar toepassen). • verhelderen en inoefenen grammaticale structuren • voorbereiding en ondersteuning productieve vaardigheden D TEST Elk grammatica-onderdeel wordt ingeleid met een diagnostische opgave. Deze kan ingezet worden om gedifferentieerde instructie en verwerking aan te bieden. • diagnose beheersniveau. Kader voor gedifferentieerd werken • leerlingen inzicht geven en motiveren WRITING Aanleren en oefenen schrijfvaardigheid binnen thema. Per hoofdstuk wordt 1 schrijfdoel stapsgewijs uitgebreid , bijvoorbeeld een e-mail. • toepassen en integreren kennis en vaardigheden • oefenen schrijfvaardigheid SPEAKING Thema-gerelateerde spreekopdrachten, afwisselend gesprekken voeren en presenteren. Hierbij worden tips en strategieën aangeboden om beter te leren spreken en presenteren. • toepassen en integreren kennis en vaardigheden • oefenen spreekvaardigheid en presenteren INSTRUCTION VIDEO Instructies voor o.a. grammatica en strategieën zijn in korte, Engelstalige video’s gevat die ingezet kunnen worden voor o.a. flipping the class-room en naslagwerk. • ondersteuning van het leerproces • differentiëren en maximaal gebruik te maken van onderwijstijd INHOUD WORKBOOK LEERJAAR 3 Jason and Amy are the online tutors. MY WORLD 3 TIME & MONEY - Social life 4 - Ages ago - Daily life 20 - All about money - Family 36 - In the future - Me 53 - Rich vs Poor 78 79 99 115 130 4KBL GOING OUT - CINEMA (6 lessen van 50 minuten) VOORBEELD LESSCHEMA TASK KERNDOEL DOEL MIN NODIG LES # 1 K1/K2/K3/ K5 2 K1/K2/K3/ K4 Introducing subtheme, practice W&L 15 digiboard/video Week 1 Les 1 Expanding vocab, prep K4, K6 & K7 15 device for Quizlet 3 K2/K3/K4 Expanding vocab, prep K4, K6 & K7 20 FFW K3 Subject matter: rhyme, synonyms, antonyms and homophone categories. Goals are training long term memory and understanding selective meanings of words. 45 device for Fast ForWord Week 1 Les 2 4 K2/K3/K4 Pre reading activity 5 Week 2 Les 3 5 K3/K4/K5/ K7 6 K2/K3/K5/ K7 7 K2/K3/K4/ K7 Comprehensive reading activity: Intensive reading; ordering. Instruction & processing strategy signal words (text types: description, cause & effect, sequence) Practicing comprehensive reading: strategy signal words 8 K3/K4 Practicing comprehensive reading: intensive reading MC2 9 K3/K5/K7 Instruction grammar (present simple vs present continuous) RA K3/K4/K5/ K6 Fully personalised and monitored intensive reading programme for general at-level exposure: individual practice listening, reading & pronunciation 10 K5/K7 Explanation & D-test: present simple vs present continuous 11 K3 Processing explanation grammar 10 12 K3 MC practice grammar easy 5 13 K3/K7 MC practice grammar medium 5 14 K3 MC practice grammar difficult 10 15 K1/K2/K3/ K5/K7 16 K1/K2/K3/ K7 17 K1/K2/K3/ K5/K6/K7 Explanation & processing information on e-mail conventions 10 digiboard/video 10 digiboard/video 10 5 10 digiboard/video 45 device for Reading Assistant Week 2 Les 4 10 Week 3 Les 5 10 digiboard/video Practice writing an e-mail 20 Week 3 Les 6 Practice conversational speech on topic ‘cinema’ 20 BODY & HEALTH 155 CRIME & JUSTICE - Your body 156 - Juvenile crime - Keeping fit 173 - Victims - Healthy food 190 - Cyber crime - Keeping sane 206 - Prison & punishment 228 229 247 259 276 K = Kerndoel RA = Reading Asistant FFW = Fast ForWord 14 15 TEACHER MANUAL LEERJAAR 3 TEACHER MANUAL LEERJAAR 3