Views
1 year ago

3 KBL

Sterk Engels Leerjaar 3 VMBO-KBL Workbook

TIME & MONEY - AGES AGO

TIME & MONEY - AGES AGO Do you like history at all? It may seem boring at first sight, but what if we turn it into a story of survival and adventure? Let’s go back to our roots and find out where we came from. In this first part of the chapter you are going to find out more about the history of the world, and write a letter to a pen friend about watching documentaries. At the end of this paragraph you… … have improved your watching & listening and learn about human history. … are able to use and recognise new vocabulary (vocab) to talk and write about … documentaries and the past. … are able to use strategies to expand your vocabulary by word guessing with Fast ForWord. … are able to use context clues to improve your reading … by doing the Singapore test. … are able to recognise and use the past simple correctly. … are able to write a personal letter to a pen friend. ... are able to interview classmates about how they feel … about a documentary. 79 TIME & MONEY - AGES AGO - KBL

1 Ages ago There are many stories about human history, some are from a religious point of view and others from scientific angles. Nobody really knows which is right as it is all in the past. However it is interesting to see what it might have been like. Watch the first 14.10 minutes of the video . Take notes while watching, before you move on to the next task. What did you learn about human history? 2 Questions Answer the questions about the video below. 1. Wat gebeurde er in 1998? a. Een nooit eerder ontdekte stam maakte contact met een moderne samenleving. b. Er werden bomen gekapt met behulp van een stam in het oerwoud. c. Het is het jaar waarin deze documentaire is gemaakt. 2. Wat is de vertaling van homo sapiens? a. “mens die rechtop kan lopen” b. “wijze mens” c. “haarloze mens” 3. Waarom was het leven voor de eerste mensen één lange wandeling? a. Ze konden niet lang op een plaats blijven omdat er veel gevaarlijke dieren waren. b. Er was maar weinig eten, dus er moest op veel plaatsen gezocht worden. c. Omdat er zo veel stammen waren konden mensen niet lang op een plaats blijven. 4. De verteller noemt een aantal dingen die belangrijk zijn om te overleven. Welke is het belangrijkste volgens de verteller? a. Kleren en fatsoenlijk bereid eten. b. Het leren van een taal. c. Samenwerken. 80 TIME & MONEY - AGES AGO - KBL