Views
1 year ago

3 KBL

Sterk Engels Leerjaar 3 VMBO-KBL Workbook

INHOUD LEERJAAR 3

INHOUD LEERJAAR 3 KBL MY WORLD 3 TIME & MONEY - Social life 4 - Ages ago - Daily life 20 - All about money - Family 36 - In the future - Me 53 - Rich vs. Poor BODY & HEALTH 155 CRIME & JUSTICE - Your body 156 - Juvenile crime - Keeping fit 173 - Victims - Healthy food 190 - Cybercrime - Keeping sane 206 - Prison & punishment 78 79 99 115 130 228 229 247 259 276 COLOFON Auteur: Hanneke Slomp Karen Lewis (native) Co auteurs: Jordi Rothuizen Vanessa Bedaweed (native) Kees Siepelinga Uitgegeven door: Graviant Publishers Redactie: Karen Lewis (native) Koen Goedhart Lesly van Kleef Vormgeving: Marco Harzing ISBN: 978-94-92593-28-3 © augustus 2019 derde druk augustus 2021 Dit werk is auteursrechtelijk beschermd. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door middel van druk, fotokopie, opname of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Hoewel dit werkboek met zorg is samengesteld, aanvaarden de auteur noch de uitgever enige aansprakelijkheid, voor het feit dat het gebruik van hetgeen geboden wordt niet aan de behoeften of de verwachtingen van de eindverbruiker voldoet, noch voor eventuele fouten of onvolkomenheden in dit boek.

LISTENING Elk thema wordt geïntroduceerd met een real-life video met vragen. Hierbij komen verschillende vraagtypen aan bod, gericht op begrijpend kijken en luisteren. VOCABULARY Kennismaking en verwerking van de (hoogfrequente) woorden uit de oefeningen. Deze woorden kunnen ook via Quizlet verder geautomatiseerd worden. CLASS ACTIVITY Na de vocabulary volgt vrijwel altijd een klassikale activiteit waarmee de woordenschat op een leuke, interactieve manier aangeboden en geoefend kan worden. QUIZLET Met Quizlet oefen je in de klas of thuis de thema gerelateerde vocabulary (woorden). Dit kan op diverse manieren bijv. met flitskaarten, luister,- en invuloefeningen en meer. Fast ForWord Door gamification wordt de woordenschat en grammatica op individueel niveau verder uitgebreid en herhaald, naast het versterken van cognitieve functies zoals concentratie. READING Bij lezen staan leesstrategieën centraal. De teksten sluiten inhoudelijk aan bij het thema en de vraagtypen zijn gevarieerd. Ook examentraining komt hier regelmatig aan bod. READING ASSISTANT Gedifferentieerde adaptieve leerroute gericht op lezen. Richt zich op lees,- en spreekvaardigheid, door unieke spraaktechnologie en directe feedback. GRAMMAR Na de D-toets volgen de grammatica opgaven. De opbouw van de grammatica opgaven is altijd van gesloten naar open (reproductie naar toepassen). D TEST Elk grammatica onderdeel wordt ingeleid met een diagnostische opgave. Deze kan ingezet worden om gedifferentieerde instructie en verwerking aan te bieden. WRITING Aanleren en oefenen schrijfvaardigheid binnen thema. Per hoofdstuk wordt één schrijfdoel stapsgewijs uitgebreid, bijvoorbeeld het schrijven van een e-mail. SPEAKING Thema gerelateerde spreekopdrachten, afwisselend gesprekken voeren en presenteren. Hierbij worden tips en strategieën aangeboden om beter te leren spreken en presenteren. INSTRUCTION VIDEO Instructies voor o.a. grammatica en strategieën zijn in korte, Engelstalige video’s gevat die ingezet kunnen worden voor o.a. flipping the classroom en naslagwerk. WORLD WIDE WEB Verwijzing naar het internet. De website is ter ondersteuning van de oefening. SOCIAL MEDIA Voor meer tips over grammar en vocabulary kun je ons ook volgen via: sterkengels @sterkengels

 • Page 1: STERK ENGELS Workbook 3-KBL FD A1 A
 • Page 5 and 6: MY WORLD - SOCIAL LIFE What do you
 • Page 7 and 8: 3 4 Word search Check out the vocab
 • Page 9 and 10: 6 Strategy before reading Before we
 • Page 11 and 12: 1 Jody’s holiday adventure summer
 • Page 13 and 14: 10 Present simple & question words
 • Page 15 and 16: 16 Match the words in bold Match th
 • Page 17 and 18: 20 A. How to write a YouTube commen
 • Page 19 and 20: Now prepare a short introduction ab
 • Page 21 and 22: MY WORLD - DAILY LIFE What does a d
 • Page 23 and 24: 5. What does Heidi do after school?
 • Page 25 and 26: B. Now write the translation in the
 • Page 27 and 28: 30 A. Let’s practise the steps Lo
 • Page 29 and 30: TIP Using a dictionary is very impo
 • Page 31 and 32: 37 Auxiliary or full verb Remember
 • Page 33 and 34: 42 The dog did it Your neighbour’
 • Page 35 and 36: 44 A. Let’s talk to Heidi - prepa
 • Page 37 and 38: MY WORLD - FAMILY Let’s talk abou
 • Page 39 and 40: 6. Write a brief summary in English
 • Page 41 and 42: 50 Fill in the grid Now watch the v
 • Page 43 and 44: C. Multiple choice Now look at the
 • Page 45 and 46: HOW DID YOU DO IN THE D-TEST? If yo
 • Page 47 and 48: 60 Now all on your own Complete eac
 • Page 49 and 50: 63 Let’s get started The Best fam
 • Page 51 and 52: 65 A. Check yourself Rubric WHAT SC
 • Page 53 and 54:

  Rubric WAT 4 PUNTEN 3 PUNTEN 2 PUNT

 • Page 55 and 56:

  67 Vlogging tips Watch the video an

 • Page 57 and 58:

  70 Circle rotations Divide into two

 • Page 59 and 60:

  C. Recap before - while - after In

 • Page 61 and 62:

  Please, accept I’m different STEP

 • Page 63 and 64:

  E. Check & reflection Check your an

 • Page 65 and 66:

  5. We / plan / our trip to Spain 6.

 • Page 67 and 68:

  1. He is in the pool. (to swim) 2.

 • Page 69 and 70:

  84 Remember the vlogging video For

 • Page 71 and 72:

  88 A Let’s check Remember the tip

 • Page 73 and 74:

  MY WORLD - VOCABULARY SOCIAL LIFE P

 • Page 75 and 76:

  FAMILY My grandparents have been ma

 • Page 77 and 78:

  GRAMMAR OVERVIEW MY WORLD SOCIAL LI

 • Page 79 and 80:

  TIME & MONEY People say that time a

 • Page 81 and 82:

  1 Ages ago There are many stories a

 • Page 83 and 84:

  WORD a crowd exhausting still to ac

 • Page 85 and 86:

  C. Singapore test 80% Have a good l

 • Page 87 and 88:

  d. Hoe is dat probleem ontstaan? e.

 • Page 89 and 90:

  ? ✔ 1. Did Peter walk to school?

 • Page 91 and 92:

  14 Regular or irregular verbs Check

 • Page 93 and 94:

  ? ✔ 4. Did my friends go to the g

 • Page 95 and 96:

  H. Translate how to end your letter

 • Page 97 and 98:

  B. Now reply to Damian’s letter O

 • Page 99 and 100:

  B. Let’s talk about the documenta

 • Page 101 and 102:

  22 Money issues Are you ever short

 • Page 103 and 104:

  25 Watch again Answer the questions

 • Page 105 and 106:

  29 Fill in the grid Finish the sent

 • Page 107 and 108:

  31 Practising word guessing Your jo

 • Page 109 and 110:

  33 D-test Fill in the correct ordin

 • Page 111 and 112:

  36 Choose the correct option Mind s

 • Page 113 and 114:

  39 Money advice Below you will find

 • Page 115 and 116:

  B. Alone, prepare Alone, take some

 • Page 117 and 118:

  41 Earth 2050 Have you ever wondere

 • Page 119 and 120:

  6. What is meant by ‘encryption a

 • Page 121 and 122:

  Practise the list ‘Time & Money:

 • Page 123 and 124:

  49 Find those words For task 50, yo

 • Page 125 and 126:

  52 D-test Now let’s see how well

 • Page 127 and 128:

  4. We are so excited about our trip

 • Page 129 and 130:

  SENTENCES TO HELP Ik zou graag feed

 • Page 131 and 132:

  TIME & MONEY - RICH VS. POOR Do you

 • Page 133 and 134:

  62 Think about the experiment Now t

 • Page 135 and 136:

  66 Video on information gap In test

 • Page 137 and 138:

  D. Slim down your options Check the

 • Page 139 and 140:

  69 On your own Answer the next two

 • Page 141 and 142:

  Why does Jamil look so pale? 7. He

 • Page 143 and 144:

  5. Answer the question affirmative

 • Page 145 and 146:

  80 Write that story Now write your

 • Page 147 and 148:

  TIME & MONEY - VOCABULARY AGES AGO

 • Page 149 and 150:

  IN THE FUTURE Do you think it is po

 • Page 151 and 152:

  GRAMMAR OVERVIEW TIME & MONEY AGES

 • Page 153 and 154:

  IN THE FUTURE - WILL OR TO BE GOING

 • Page 155 and 156:

  INFINITIVE PAST SIMPLE PAST PARTICI

 • Page 157 and 158:

  BODY & HEALTH - YOUR BODY Do you ta

 • Page 159 and 160:

  3 Word search Check out the vocabul

 • Page 161 and 162:

  6 Read again For most people, task

 • Page 163 and 164:

  Useless body-parts Charles Darwin i

 • Page 165 and 166:

  3. was / last week / Diba / in Lond

 • Page 167 and 168:

  7. Do you love eating cornflakes? p

 • Page 169 and 170:

  16 Writing an editorial Let’s wri

 • Page 171 and 172:

  Step 2 TAKE A CLEAR STANCE What is

 • Page 173 and 174:

  21 Let’s talk Now you are going t

 • Page 175 and 176:

  22 Keeping fit We all make excuses

 • Page 177 and 178:

  14. a vegetarian 15. vegetables 16.

 • Page 179 and 180:

  27 Practise word guessing Read the

 • Page 181 and 182:

  2. Geef van elke van de volgende be

 • Page 183 and 184:

  32 Fill in the grid Watch the video

 • Page 185 and 186:

  36 Translate Use the modal verb. 1.

 • Page 187 and 188:

  C. Article or editorial Match Which

 • Page 189 and 190:

  39 Let’s write that article Write

 • Page 191 and 192:

  BODY & HEALTH - HEALTHY FOOD Do you

 • Page 193 and 194:

  D. Geef aan welke van onderstaande

 • Page 195 and 196:

  46 Advertisement or advertorial Do

 • Page 197 and 198:

  49 Questions A. What is the goal of

 • Page 199 and 200:

  52 A. Fill in the gap Choose much o

 • Page 201 and 202:

  55 Zoom in Compare the two texts be

 • Page 203 and 204:

  Step 3 PREPARE AN OUTLINE INTRODUCT

 • Page 205 and 206:

  59 Listening Listen to the conversa

 • Page 207 and 208:

  BODY & HEALTH - KEEPING SANE Do you

 • Page 209 and 210:

  64 Questions You can watch the vide

 • Page 211 and 212:

  TIP Make sure you practise Quizlet

 • Page 213 and 214:

  A. Je bent op zoek naar een recept,

 • Page 215 and 216:

  11. My sister can speak French. 12.

 • Page 217 and 218:

  79 Magazine cover You need to attra

 • Page 219 and 220:

  82 Editing in Jilster Now it’s ti

 • Page 221 and 222:

  83 Tips for presenting Watch the vi

 • Page 223 and 224:

  BODY & HEALTH - VOCABULARY YOUR BOD

 • Page 225 and 226:

  HEALTHY FOOD Karim can eat an enorm

 • Page 227 and 228:

  GRAMMAR OVERVIEW BODY & HEALTH YOUR

 • Page 229 and 230:

  CRIME & JUSTICE In society it is es

 • Page 231 and 232:

  1 Juvenile crime Have you ever done

 • Page 233 and 234:

  4 Charades Divide the class into eq

 • Page 235 and 236:

  Have you ever heard of reference wo

 • Page 237 and 238:

  9 What would the Republicans like t

 • Page 239 and 240:

  12 Personal pronouns - subject Fill

 • Page 241 and 242:

  7. We’re meeting at the restauran

 • Page 243 and 244:

  8. In how many languages can you fi

 • Page 245 and 246:

  SENTENCES TO HELP 1 In mijn stad/op

 • Page 247 and 248:

  21 A. Hit the stations Together wit

 • Page 249 and 250:

  22 Victims Have you ever been the v

 • Page 251 and 252:

  22. DEAT FO HRBTI 23. TEFTH 24. TON

 • Page 253 and 254:

  If skimming the text is not enough

 • Page 255 and 256:

  32 D-test Use present simple or pre

 • Page 257 and 258:

  37 Questions Answer the questions b

 • Page 259 and 260:

  Rubric WHAT SCORE POINTS Content Gr

 • Page 261 and 262:

  40 Predict and prevent First, you a

 • Page 263 and 264:

  42 A. Descriptions - think This cha

 • Page 265 and 266:

  45 Look them up Below you will find

 • Page 267 and 268:

  47 Questions Answer the questions b

 • Page 269 and 270:

  50 Rules Watch the video again if n

 • Page 271 and 272:

  5. You seem tired / tiredly. Didn

 • Page 273 and 274:

  Step 2 INTRODUCTION What is the goa

 • Page 275 and 276:

  Rubric WHAT SCORE POINTS Content Gr

 • Page 277 and 278:

  CRIME & JUSTICE - PRISON & PUNISHME

 • Page 279 and 280:

  D. What is told about the crew memb

 • Page 281 and 282:

  64 Word search Check out the vocabu

 • Page 283 and 284:

  Step 2 Lees goed TIP Start Step 3 G

 • Page 285 and 286:

  69 Is it a or an Do you know when t

 • Page 287 and 288:

  Let op! Bij instellingen als hospit

 • Page 289 and 290:

  76 A. Wanted - list people Have you

 • Page 291 and 292:

  Rubric WHAT SCORE POINTS Content Gr

 • Page 293 and 294:

  CRIME & JUSTICE - VOCABULARY JUVENI

 • Page 295 and 296:

  CYBERCRIME Crime on or via the inte

 • Page 297 and 298:

  GRAMMAR OVERVIEW CRIME & JUSTICE JU

 • Page 299 and 300:

  CRIME & JUSTICE - CYBERCRIME IN GEN

 • Page 301:

  300 CRIME & JUSTICE - KBL