Views
1 year ago

2 Toetsen

Toetsen data base leerjaar 2

Ex 14 Fill in the

Ex 14 Fill in the correct form of to be or have (Vul het juiste vorm van zijn of hebben in) KEY 1. have 2. have 3. are 4. am Ex 15 Fill in the correct form of the comparatives & superlatives (Vul het juiste vorm van de trappen van vergelijking in) KEY 1. most annoying 2. cosiest 3. more stubborn 4. funniest Ex 16 Use the words below to make a sentence using correct word order (Gebruik de onderstaande woorden om een zin te maken met juiste zinsvolgorde) KEY 1. Our dog is very fast. 2. My dad turned 47 yesterday. 3. His favourite animal is a chihuahua. 4. Mark works at a supermarket 5 days a week. Ex 17 Below you see 5 pictures of animals. Describe two animal you see in 2 full sentences using either the verb to be or to have. (Beschrijf 2 dieren in 2 volledige zinnen. Gebruik in deze zinnen het werkwoord zijn of hebben) KEY 72 HANDLEIDING EN ANTWOORDENMODEL HOOFDSTUK 1 LEERJAAR 2

Toets: Animal World (KGT) Name :_____________________________________ Date :________________________ Class :_____________________________________ Teacher :________________________ Task1: Translate and match the words with the correct picture Translate the words and use them to make a sentence to describe what you see in the picture (Vertaal de woorden en gebruik deze om te beschijven wat je ziet in de plaatjes. Let op geef antwoord in een volledige zin) watervallen - vuur - kwal – mier – kikker – de dierentuin – wereld - kamperen – gevaarlijk – een natuurwandeling 1. ___________________________________________________________________________. 2. ___________________________________________________________________________. 3. ___________________________________________________________________________. 4. ___________________________________________________________________________. 5. ___________________________________________________________________________. 6. ___________________________________________________________________________. 7. ___________________________________________________________________________. 8. ___________________________________________________________________________. 9. ___________________________________________________________________________. 10. ___________________________________________________________________________. 73 HANDLEIDING EN ANTWOORDENMODEL HOOFDSTUK 1 LEERJAAR 2