Views
1 year ago

2 Toetsen

Toetsen data base leerjaar 2

Enquiry form Rubriek

Enquiry form Rubriek schrijfopdrachten Rubric enquiry form Lay out 0-1 points 2-4 points 5 points Points The lay out does not resemble the layout of an enquiry form. The lay out does resemble the layout of an enquiry form. The lay out does resemble the layout of an enquiry form. The student has filled in the wrong information at the wrong place more than 2 times. The student has filled in the wrong information at the wrong place 1 or 2 times. The student has filled in the form correctly. Grammar to be & to have The forms of to be & to have that have been studied are used/written incorrectly. The forms of to be & to have that have been studied are used/written (mostly) correctly. The forms of to be & to have that have been studied are used correctly. Communication is disturbed/ the message of the writer is not clear. Communication is not disturbed/ the message of the writer is (mostly) understandable. Communication is not disturbed at all/ the message is clear for a native speaker. Grammar comparatives and superlatives The comparatives and superlatives that have been studied are used/written incorrectly. The comparatives and superlatives that have been studied are used/written (mostly) correctly. The comparatives and superlatives that have been studied are used correctly. Communication is disturbed/ the message of the writer is not clear. Communication is not disturbed/ the message of the writer is (mostly) understandable. Communication is not disturbed at all/ the message is clear for a native speaker. Vocabulary Vocabulary words that have been studied are used/written incorrectly. Vocabulary words that have been studied are used/written (mostly) correctly. Vocabulary words that have been studied are used correctly. Communication is disturbed/ the message of the writer is not clear. Communication is not disturbed/ the message of the writer is (mostly) understandable. Communication is not disturbed at all/ the message is clear for a native speaker. Content The content of the form is insufficient. The student does not follow the assignment and the message is not understandable. The content of the form is sufficient. The student follows the assignment and the message is (mostly) understandable. The content of the form is great. The student follows the assignment and the message is understandabl Normering De normering van de schrijftoetsen hangt af van het niveau van de leerlingen. Als de toets niet wordt aangepast door de docent heeft een BB leerling 60% van de punten nodig om een voldoende te halen. Voor een KGT leerling is dit tussen de 65 en 70%, bekijk eerst de resultaten om vervolgens een definitieve normering vast te stellen. 46 HANDLEIDING EN ANTWOORDENMODEL HOOFDSTUK 1 LEERJAAR 2

Rubriek spreekopdracht Rubric Roleplay 0-1 points 2-4 points 5 points Points Content The roleplay is performed (mostly) incorrectly. The issue in the roleplay has not been resolved. The roleplay is performed (mostly) correctly. The issue in the roleplay has been (mostly) resolved. The roleplay is performed correctly. The issue in the roleplay has been resolved in a clear matter. The student does not follow the information on the speech card. No resolution at the end of the conversation. The roleplay is not authentic whatsoever. The student follows most of the information on the speech card. The roleplay is sometimes unclear but stays authentic most of the time. The student does follow the information on the speech card. The roleplay is clear and authentic. Pronunciation The pronunciation disturbs communication. A native speaker would not understand the message of the roleplay. Non-English words are being used often. Words are pronounced in a way that makes them not understandable. The pronunciation does not disturb communication (most) of the time. A native speaker would understand (most) of the roleplay. Non-English words are used (very) rarely. Words are sometimes (slightly) mispronounced. Pronunciation does not disturb communication. The conversation is close to native level. Words are pronounced correctly. Sometimes an authentic accent is used. Grammar Grammar that has been studied is used incorrectly. Communication is disturbed/ the message of the speaker is not clear. Grammar that has been studied is (mostly) used correctly. Communication is not disturbed/ the message of the speaker is (mostly) understandable. Grammar that has been studied is used correctly. Communication is not disturbed at all/ the message is clear for a native speaker. Vocabulary Vocabulary words that have been studied are used incorrectly. Vocabulary words that have been studied are used (mostly) correctly. Vocabulary words that have been studied are used correctly. Communication is disturbed/ the message of the speaker is not clear. Communication is not disturbed/ the message of the speaker is (mostly) understandable. Communication is not disturbed at all/ the message is clear for a native speaker. Creativity The student has gone above and beyond using props/ creative conversations/ well prepared bits/ difficult language / an overall outstanding performance. Normering De normering van de schrijftoetsen hangt af van het niveau van de leerlingen. Als de toets niet wordt aangepast door de docent heeft een BB leerling 60% van de punten nodig om een voldoende te halen. Voor een KGT leerling is dit tussen de 65 en 70%, bekijk eerst de resultaten om vervolgens een definitieve normering vast te stellen. 47 HANDLEIDING EN ANTWOORDENMODEL HOOFDSTUK 1 LEERJAAR 2