Views
1 year ago

2 Toetsen

Toetsen data base leerjaar 2

Soorten opdrachten en

Soorten opdrachten en verschillende iconen In deze databank staan opdrachten voor het toetsen van de woordenschat, de grammatica, het schrijven en het spreken. De opdrachten zijn te herkennen aan de volgende icoontjes die voor elke opdracht staan. Vocabulary Grammar Writing Speaking De woordenschat- grammatica- schrijf- en spreek opdrachten zijn onderverdeeld in 3 categorieën. Remember Understand Apply Remember: De remember opdrachten zijn opdrachten op het niveau van onthouden en reproductie. Deze opdrachten zijn relatief simpel en een goede manier om te kijken of de leerling de stof heeft geleerd. Deze opdrachten zijn uitstekend voor BB en KB leerlingen maar kunnen ook gebruikt worden als een instap oefening voor GT leerlingen. Understand: De understand opdrachten zijn opdrachten op het niveau van toepassen en begrijpen. Deze opdrachten zijn iets uitdagender en bevatten meerdere denkstappen, een ideale manier om te kijken of de leerling de stof kan toepassen in een bekende setting. Ook deze opdrachten zijn goed te gebruiken voor BB, KB en GT leerlingen. Apply: De apply opdrachten zijn opdrachten op het niveau van integreren en toepassen in een nieuwe setting. Deze opdrachten zijn uitdagend en een goede manier om te kijken of de leerling de stof kan toepassen in een nieuwe context. Deze opdrachten zijn ideaal om uitdaging te bieden aan BB leerlingen en de skills van KB en GT leerlingen te testen. De schrijf en spreekopdrachten zijn uitstekende apply opdrachten omdat leerlingen hier echt getest worden of ze verschillende soorten informatie in een nieuwe setting kunnen gebruiken. In de kern zijn alle opdrachten in de databank geschikt voor alle leerlingen en kunnen de 3 type opdrachten op elk niveau ingezet worden. Het is aan de desbetreffende docent om hier een goede balans in te vinden. Over het algemeen bestaat een toets voor BB leerlingen uit een hoger percentage remember opdrachten terwijl een een KGT toets een hoger percentage apply opdrachten bevat. Maak hier als docent een goede afweging in. Het is naast het wisselen in opdrachten ook mogelijk om te wisselen in normering. Een BB leerling kan dezelfde apply opdracht maken als een KGT leerling, echter kan een docent ervoor kiezen om een BB leerling hier minder punten voor te geven. Op deze manier kan een goede BB leerling net een puntje extra halen terwijl een zwakkere BB leerling ook de kans heeft om een voldoende te halen. 36 HANDLEIDING EN ANTWOORDENMODEL HOOFDSTUK 1 LEERJAAR 2

Opbouw toetsen De databank bestaat uit meer dan 30 opdrachten met meer dan 400 vragen, het is dus niet mogelijk om al deze opdrachten en vragen in 1 toets te stoppen. Het is aan de docent om hier een mooie selectie opdrachten uit te kiezen en een toets te maken die binnen een lesuur af te nemen is. De docent kan zelf de keuze maken om per hoofdstuk of per deel hoofdstuk te toetsen. Er kan ook een combinatie van beide worden gedaan. Een gemiddelde toets bestaat uit ongeveer 10 - 12 verschillende opdrachten, hierbij is het volgende schema een leidraad om de verdeling van opdrachten goed te laten verlopen. Het schema gaat uit van 5 tot 10 vragen per opdracht, maar ook hier kan de docent in variëren. Vocabulary BB KB GT Remember 3 opdrachten (50%) 20 - 30 vragen Understand 2 opdrachten (33.3%) 10 - 15 vragen Apply 1 opdracht (16.6%) 5 – 10 vragen 2 opdrachten (33.3%) 10 – 15 vragen 2 opdrachten (33.3%) 10- 15 vragen 2 opdrachten (33.3%) 10 – 15 vragen 1 opdracht (16.6%) 5 – 10 vragen 3 opdrachten (50%) 20 – 30 vragen 2 opdrachten (33.3%) 10 – 15 vragen Grammar BB KB GT Remember 3 opdrachten (50%) 20 - 30 vragen Understand 2 opdrachten (33.3%) 10 - 15 vragen Apply 1 opdracht (16.6%) 5 – 10 vragen 2 opdrachten (33.3%) 10 – 15 vragen 2 opdrachten (33.3%) 10- 15 vragen 2 opdrachten (33.3%) 10 – 15 vragen 1 opdracht (16.6%) 5 – 10 vragen 3 opdrachten (50%) 20 – 30 vragen 2 opdrachten (33.3%) 10 – 15 vragen In de bijlage staat één so en één toets inclusief de antwoorden klaar over dit thema. De databank bestaat uit verschillende opdrachten, deze opdrachten kan een docent zelf aanpassen om de moeilijkheidsgraad te verhogen of te verlagen. Hier volgen enkele tips voor het verhogen en verlagen van toets opgaven. Verhogen van de moeilijkheidsgraad: · Voeg bij meerkeuze opgaven extra keuze mogelijkheden toe om de vraag moeilijker te maken. · Voeg extra denkstappen toe bij opdrachten. Laat leerlingen eerst een woord vertalen voordat zij het moeten gebruiken. · Voeg grammatica onderdelen bij elkaar zodat leerlingen meerdere onderdelen tegelijk moeten onthouden/ toepassen. · Verhogen van de normering. Verlagen van de moeilijkheidsgraad: · Haal bij meerkeuze opgaven keuze mogelijkheden weg om de opdracht te versimpelen. · Haal denkstappen weg, geef het Engelse woord zodat leerlingen zich alleen op het gebruik van het woord hoeven te focussen. · Test alle woordenschat (onderdelen) en grammatica (onderdelen) apart, per hoofdstuk. · Verlagen van de normering . 37 HANDLEIDING EN ANTWOORDENMODEL HOOFDSTUK 1 LEERJAAR 2

 • Page 1 and 2: STERK ENGELS Toetsen data bank- Lee
 • Page 3 and 4: Data bank Hoofdstuk 1 Leerjaar 2 In
 • Page 5 and 6: 10. Puppies are known to be soft an
 • Page 7 and 8: 20. The cat attacked me and now I h
 • Page 9 and 10: 33. I have never seen a beer in rea
 • Page 11 and 12: 8: Translate the words into English
 • Page 13 and 14: 12: Match the words with the correc
 • Page 15 and 16: 15: Translate the words and use the
 • Page 17 and 18: 9. Mark ____________________ (is) t
 • Page 19 and 20: 5: Multiple choice comparatives and
 • Page 21 and 22: 8: Fill the gap to be & have Fill i
 • Page 23 and 24: 11: Put the words into the correct
 • Page 25 and 26: 13: Make a sentence comparatives an
 • Page 27 and 28: 15: Answer a question word order An
 • Page 29 and 30: NAME: _____________________________
 • Page 31 and 32: An article Writing 2 Voor het toets
 • Page 33 and 34: Rollenspel 2 ‘’the vet’’ Fo
 • Page 35: Handleiding, antwoordenmodel en toe
 • Page 39 and 40: 19. vogels 20. verwonding 21. ontho
 • Page 41 and 42: Ex 9 Translate the words and match
 • Page 43 and 44: Ex 4 Choose the correct form of to
 • Page 45 and 46: Ex 12 Below you see 5 pictures of a
 • Page 47 and 48: Rubriek spreekopdracht Rubric Rolep
 • Page 49 and 50: Task 2: Translate the words from En
 • Page 51 and 52: Task 5: Make sentences using the wo
 • Page 53 and 54: Ex 3 Put the right words on the rig
 • Page 55 and 56: Task 2: Translate the words from En
 • Page 57 and 58: Task 6: Make sentences using the wo
 • Page 59 and 60: Ex 4 Put the right words on the rig
 • Page 61 and 62: Task 3: Translate the words into En
 • Page 63 and 64: Task 6: Make sentences using the wo
 • Page 65 and 66: Task 9: Translation of the comparat
 • Page 67 and 68: Task 15: Fill the gap comparatives
 • Page 69 and 70: Ex 1 Antwoorden Animal World vocabu
 • Page 71 and 72: Ex 9 Translate the Dutch form of th
 • Page 73 and 74: Toets: Animal World (KGT) Name :___
 • Page 75 and 76: Task 3: Translate the words into En
 • Page 77 and 78: Task 6: Multiple choice comparative
 • Page 79 and 80: Task 10: Put the words into the cor
 • Page 81 and 82: Ex 1 Antwoorden Animal World vocabu
 • Page 83 and 84: Ex 10 Use the words below to make a
 • Page 85 and 86: Vocabulary year 2 chapter 2 Remembe
 • Page 87 and 88:

  9. There is a hard rain and lightin

 • Page 89 and 90:

  6. De wolken are looking suspicious

 • Page 91 and 92:

  6: Put the English words into the c

 • Page 93 and 94:

  10: Translate and match the words w

 • Page 95 and 96:

  5. ________________________________

 • Page 97 and 98:

  Words to choose from: zee - hitte -

 • Page 99 and 100:

  3: Am is or are Choose the correct

 • Page 101 and 102:

  9. They/ to fly/ to Portugal at 9 _

 • Page 103 and 104:

  9: Present simple or future Have a

 • Page 105 and 106:

  4. We ____________________ a drawin

 • Page 107 and 108:

  5. ________________________________

 • Page 109 and 110:

  NAME: _____________________________

 • Page 111 and 112:

  Speaking exercise Speaking the weat

 • Page 113 and 114:

  Antwoordenmodel en toetsen 2.2 Lees

 • Page 115 and 116:

  19. lucht 20. winter 21. boom blade

 • Page 117 and 118:

  Ex 8 Translate the words below and

 • Page 119 and 120:

  Ex 3 Choose the correct form of the

 • Page 121 and 122:

  Ex 11 Have a good look at the sente

 • Page 123 and 124:

  Weather report Rubriek spreekopdrac

 • Page 125 and 126:

  Task 2: Translate the words from En

 • Page 127 and 128:

  Task 5: Make sentences using the wo

 • Page 129 and 130:

  Ex 3 Put the right words on the rig

 • Page 131 and 132:

  Task 2: Translate the words from En

 • Page 133 and 134:

  Task 6: Make sentences using the wo

 • Page 135 and 136:

  Ex 4 Put the right words on the rig

 • Page 137 and 138:

  5. There was a lot of fog this morn

 • Page 139 and 140:

  Task 5: Translate the words from En

 • Page 141 and 142:

  7. She/ water/ the plants at home _

 • Page 143 and 144:

  Task 12: Complete the sentence pres

 • Page 145 and 146:

  Task 17: Present simple, continuous

 • Page 147 and 148:

  Ex 4 Match the word to the correct

 • Page 149 and 150:

  Ex 12 Make a correct question, nega

 • Page 151 and 152:

  Toets: All about the weather (KGT)

 • Page 153 and 154:

  Task 3: Translate the words into En

 • Page 155 and 156:

  Task 6: Continuous or future Have a

 • Page 157 and 158:

  Task 10: Make sentences using the p

 • Page 159 and 160:

  Ex 1 Antwoorden All about the weath

 • Page 161 and 162:

  Ex 11 De antwoorden van de leerling

 • Page 163 and 164:

  Vocabulary year 2 chapter 3 Remembe

 • Page 165 and 166:

  9. After three times it is … with

 • Page 167 and 168:

  6. I do not see you as een bedreigi

 • Page 169 and 170:

  6: Put the English words into the c

 • Page 171 and 172:

  10: Translate and match the words w

 • Page 173 and 174:

  6. ________________________________

 • Page 175 and 176:

  16: Make sentences using the words

 • Page 177 and 178:

  6. You are not/do not talk to me li

 • Page 179 and 180:

  6. We have social media. __________

 • Page 181 and 182:

  6. Do/does he loves/loves chocolate

 • Page 183 and 184:

  Apply 13: Making questions Look at

 • Page 185 and 186:

  16: Make a sentence Have a look at

 • Page 187 and 188:

  Rubric Postcard 0-1 points 2-4 poin

 • Page 189 and 190:

  Speaking exercise tech review For t

 • Page 191 and 192:

  Antwoordenmodel en toetsen 2.3 Lees

 • Page 193 and 194:

  Ex 3 Translate the bold word into D

 • Page 195 and 196:

  Ex 7 Translate the words below and

 • Page 197 and 198:

  Ex 1 Ex 2 Ex 3 1. Do 2. Is 3. Am 4.

 • Page 199 and 200:

  Ex 10 Ex 11 Ex 12 Ex 13 Ex 14 1. ha

 • Page 201 and 202:

  Postcard Rubriek schrijfopdrachten

 • Page 203 and 204:

  Vocabulary Test Digital Life - The

 • Page 205 and 206:

  Task 3: Put the English words into

 • Page 207 and 208:

  Antwoorden Digital Life - The inter

 • Page 209 and 210:

  Vocabulary Test Digital Life - The

 • Page 211 and 212:

  Task 4: Put the English words into

 • Page 213 and 214:

  Antwoorden Digital Life - The inter

 • Page 215 and 216:

  Toets: Digital Life (BK) Name :____

 • Page 217 and 218:

  12. He smoke a lot, he is an addict

 • Page 219 and 220:

  Task 7: Make sentences using the wo

 • Page 221 and 222:

  Task 12: Rewrite the sentence Have

 • Page 223 and 224:

  Task 17: Choose Cross out the wrong

 • Page 225 and 226:

  11. een bericht 12. een verslaafde

 • Page 227 and 228:

  Ex 14 1. quickly 2. cheerfully 3. w

 • Page 229 and 230:

  Task2: MC Fill the gap Choose the o

 • Page 231 and 232:

  Task 5: Translate the words and use

 • Page 233 and 234:

  Task 8: Underline the adjectives Un

 • Page 235 and 236:

  Task 12: Making questions Look at t

 • Page 237 and 238:

  Ex 5 Voor deze opdracht geldt: Is d

 • Page 239 and 240:

  Data bank Hoofdstuk 4 Leerjaar 2 In

 • Page 241 and 242:

  10. War, what is it good for? a) an

 • Page 243 and 244:

  21. He loves dancing around his roo

 • Page 245 and 246:

  34. The gebied around the school is

 • Page 247 and 248:

  8: Translate the words into English

 • Page 249 and 250:

  12: Match the words with the correc

 • Page 251 and 252:

  15: Translate the words and use the

 • Page 253 and 254:

  2: Multiple choice negations Choose

 • Page 255 and 256:

  4. She ____________________ me this

 • Page 257 and 258:

  8. Look at all the waving _________

 • Page 259 and 260:

  7. She feels like talking to you at

 • Page 261 and 262:

  14: Negation making sentences Use t

 • Page 263 and 264:

  16: Plural making sentences Turn th

 • Page 265 and 266:

  Speaking exercise You are now going

 • Page 267 and 268:

  Antwoordenmodel en toetsen 2.4 Lees

 • Page 269 and 270:

  14. verzinsel 15. bladzijde 16. uit

 • Page 271 and 272:

  7. bought 8. heard 9. to show 10. w

 • Page 273 and 274:

  Ex 5 Ex 6 8. videos 9. shoes 10. bo

 • Page 275 and 276:

  De antwoorden van de leerlingen kun

 • Page 277 and 278:

  Content The student has not given a

 • Page 279 and 280:

  Task 2: Translate the words from En

 • Page 281 and 282:

  Task 5: Make sentences using the wo

 • Page 283 and 284:

  Ex 3 Put the right words on the rig

 • Page 285 and 286:

  Task 2: Translate the words from En

 • Page 287 and 288:

  Task 6: Make sentences using the wo

 • Page 289 and 290:

  Ex 4 Put the right words on the rig

 • Page 291 and 292:

  Task 3: Translate the words into En

 • Page 293 and 294:

  Task 6: Make sentences using the wo

 • Page 295 and 296:

  Task 9: Multiple choice negations C

 • Page 297 and 298:

  Task 15: Past simple mix and match

 • Page 299 and 300:

  Ex 1 Antwoorden The World Of Art vo

 • Page 301 and 302:

  Ex 9 1. don’t 2. didn’t 3. don

 • Page 303 and 304:

  Toets: The World Of Art (KGT) Name

 • Page 305 and 306:

  Task 3: Translate the words into En

 • Page 307 and 308:

  Task 6: Past simple gap fill Fill t

 • Page 309 and 310:

  Task 10: Write as question Write th

 • Page 311 and 312:

  Ex 1 Antwoorden The World Of Art An

 • Page 313:

  Ex 11 1. books 2. feet 3. classes 4