Views
1 year ago

2 KGT

 • Text
 • Digital
 • Waar
 • Tekst
 • Practise
 • Task
 • Vocabulary
 • Goed
 • Climate
 • Minste
 • Aanwezig
Sterk Engels Leerjaar 2 VMBO-KGT Workbook

C. Animal Rescue - after

C. Animal Rescue - after listening Check your understanding. Listen again if necessary and answer the questions below. 1. Waar mag Karim Diane mee helpen? a. De dieren eten geven. b. De kooien schoonmaken. c. Assisteren bij het toedienen van medicatie. 2. Van welk geld kan de kliniek de dieren helpen? a. Ze verkopen de dieren als ze beter zijn. b. Ze krijgen geld van de overheid. c. Ze krijgen donaties. 3. True or false? Fill in the grid. STATEMENT TRUE FALSE Veel dieren raken in de problemen door zaken die veroorzaakt worden door mensen. Als een dier in het centrum komt hebben ze meestal medische hulp nodig. Het konijn moet geopereerd worden. 4. Aan het einde van het fragment… a. Is het konijn weer hersteld maar het is te tam om terug in het wild geplaatst te worden. b. Is het konijn nog niet voldoende hersteld om weer terug gezet te worden. c. Duurt het even voor het konijn weer terug het wild in durft. D. Animal Rescue - talk about it In class, discuss the audio fragment and the questions. • Have you ever seen an injured animal? If so, what did you do? If not, what would you do if you ever saw one? • Was it hard to answer the questions? Why (not)? 57 ANIMAL WORLD - ANIMALS IN DANGER - KGT

61 Mind map Check out the vocabulary for ‘Animal World: Animals in Danger’ at the back of the chapter. Fill in the mind map below. Use the words from the list. DESCRIPTIONS ANIMALS DANGER in danger where who when why how rescue centre injury birds more and more worry about sometimes clean sick true to get paid to give set free tall or short big ears small nose sharp teeth soft and furry a long neck slow or fast 62 Picture talk Now let’s use the vocabulary. Follow the instructions below closely. 1. Your teacher will give you 4 words from the vocab list ‘Animals in Danger’. 2. Draw a picture or find a picture on the internet of one word to show its meaning. 3. Find a spot on the wall in your classroom to hang up your picture. 4. Go around the classroom, write down all the words you see on the Picture Talk Sheet. Practise the list ‘Animal World: Animals in Danger’ on Quizlet. TIP Make sure you practise Quizlet at least 4 times a week, so you will pass your test easily. Go online and login to do Fast ForWord. Reading level 2 exercise Bear Bags More Lunch. 58 ANIMAL WORLD - ANIMALS IN DANGER - KGT