Views
1 year ago

2 KGT

 • Text
 • Digital
 • Waar
 • Tekst
 • Practise
 • Task
 • Vocabulary
 • Goed
 • Climate
 • Minste
 • Aanwezig
Sterk Engels Leerjaar 2 VMBO-KGT Workbook

59 A. Animal hospital -

59 A. Animal hospital - fox cubs If animals get hurt they can go to an animal hospital, did you know that? You are going to watch a video about fox cubs at an animal hospital. Take notes, what do you learn from the video about the fox cubs. Fox cubs = vossenjongen ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ B. Animal hospital - watch again Answer the questions while watching the video a second time. 1. Welke vragen moet je stellen als je jonge vosjes vindt, volgens de dierenarts in de video? 1. _______________________________________________________________ 2. _______________________________________________________________ 3. _______________________________________________________________ 4. _______________________________________________________________ 2. Waarom is het volgens de dierenarts belangrijk dat je deze vragen stelt? a. Omdat het kan helpen om de dieren weer terug te brengen waar ze horen. b. Omdat je daardoor kan onderzoeken wat er mis kan zijn met de dieren. c. Omdat de informatie nodig is om de dieren naar de juiste opvang te verwijzen. 3. Wat kom je allemaal te weten over de vossenjongen? BEWERING WAAR NIET WAAR Het zijn twee mannelijke vossenjongen. Het duur niet lang meer voor ze hun oogjes open doen. Ze hebben een dik buikje door ondervoeding. Je kunt ze herkennen aan hun typische bruine kleur. De meeste vossenjongen hebben geen wit staartpuntje. 4. Tot wanneer blijven de vossenjongen bij de dierenarts? _______________________________________________________________ 5. Wat gebeurt er daarna met de vossenjongen? a. Dan zoeken ze een plek in een dierentuin. b. Dan worden ze ergens vrij gelaten. c. Dan gaan ze op zoek naar mensen die voor de vosjes willen zorgen. 55 ANIMAL WORLD - ANIMALS IN DANGER - KGT

6. Watch the video of Wildlife Aid and write a short summary in Dutch about what you learn about this organisation. What does the organisation do and how can you help. __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ C. Animal hospital - talk about it In class, discuss the two videos: • Have you ever seen an animal in need? Explain. • How do you feel about the work Wildlife Aid does? Explain. • Do you know the Dutch organisation that rescues animals? • Would you support this organisation? Why (not)? 60 A. Animal Rescue - prepare Match the words with the description. 1 to release D work without payment 2 treatment A money people give to help 3 volunteers R not sick or wounded 4 donations N special care of a doctor 5 cure G pills or other things to cure sick animals 6 medication E hurt or wounded 7 injured N to make all better 8 healthy I to set free 1 2 3 4 5 6 7 8 B. Animal Rescue - while listening You are going to listen to an interview about Wildlife Rescue and Ambulance Service. Check your understanding. Is it true or false? Do this exercise while listening. STATEMENT TRUE FALSE De meeste mensen in het centrum zijn vrijwilligers. De dieren die geholpen worden zijn vooral huisdieren. Veel dieren raken gewond in de stad. De mensen in het rescue centrum hebben het erg druk. Het konijn is aangevallen door een kat. Het konijn wordt snel weer vrijgelaten in het wild. Aan het einde van de video wordt een ander konijn vrijgelaten. 56 ANIMAL WORLD - ANIMALS IN DANGER - KGT