Views
1 year ago

2 KGT

 • Text
 • Digital
 • Waar
 • Tekst
 • Practise
 • Task
 • Vocabulary
 • Goed
 • Climate
 • Minste
 • Aanwezig
Sterk Engels Leerjaar 2 VMBO-KGT Workbook

STATEMENT TRUE FALSE De

STATEMENT TRUE FALSE De kat heet ‘Whiskers’. De kat komt uit het dierenasiel. De kat is heel lief tegen vreemde mensen. De kat luistert naar rustgevende muziek als hij slaapt. De kat moet binnenblijven omdat hij anders ziek wordt. C. Pet care - after listening Listen again if necessary, then answer the questions. Press pause and rewind if necessary. Press pause and rewind = pauzeer en spoel terug 1. Wanneer gaat Wendy weg? _________________________________________________________________________ 2. Welke herinnering heeft Adam aan de hond van Wendy? _________________________________________________________________________ 3. Wat moet Adam allemaal regelen voor de hond van Wendy? STATEMENT TRUE FALSE Biefstuk te eten geven. Zorgen dat hij genoeg water heeft. Ten minste een uur uitlaten. De tanden van de hond poetsen. Om 3 uur een hondenkoekje geven. 4. De kat van Wendy is bijzonder, maar dat gaat steeds beter. Hoe komt dat, volgens Wendy? _________________________________________________________________________ 5. Wat is de reactie van Adam op de vraag of hij op de dieren wil passen, helemaal aan het einde van het fragment? a. Het lijkt hem een leuke uitdaging b. Hij wil het wel doen, maar alleen als Wendy hem goed betaalt. c. Hij wil het absoluut niet doen. d. Geen van bovenstaande antwoorden. 41 A. Password game - clues Do you remember the Password game? Watch the video and explain in Dutch what the Password game is. ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ 41 ANIMAL WORLD - THE LOVE OF PETS - KGT

B. Password game - prepare In pairs, you are going to think of clues to guess the word. Fill in the grid. Think of a description, an example, a synonym or simply a related word to help guess the word. WORD pets dog cat guinea pig lizard parakeet turtle mouse to keep (a pet) take care of to feed to cuddle to throw special care lost puppy class to find - found collar to walk (the dog) to brush its fur to recommend tail ears play pet owner DESCRIPTION, EXAMPLE, SYNONYM OR RELATED WORD 42 Play Password Work in a group of four. Cut out the Password cards your teacher will hand out. Pair up in a team. Keep the cards of the words you have guessed correctly to keep track of your score. You can also play password in class! Again, pair up into two teams. This time, the whole class can help: raise hands to provide clues. Clues could be synonyms, vocabulary words, antonyms, examples etc. 42 ANIMAL WORLD - THE LOVE OF PETS - KGT