Views
1 year ago

2 KGT

 • Text
 • Digital
 • Waar
 • Tekst
 • Practise
 • Task
 • Vocabulary
 • Goed
 • Climate
 • Minste
 • Aanwezig
Sterk Engels Leerjaar 2 VMBO-KGT Workbook

INHOUD LEERJAAR 2

INHOUD LEERJAAR 2 KGT ANIMAL WORLD 3 ALL ABOUT THE WEATHER - All about animals 4 - Come rain or shine - Wildlife 21 - Seasons - The love of pets 37 - Climate change - Animals in danger 54 - Extreme weather DIGITAL LIFE 152 THE WORLD OF ART - The internet 153 - Visual art - Social media 171 - The art of literature - Smart living 186 - Performing arts - Games & fun 203 - Street art 79 80 100 115 132 224 225 243 260 276 COLOFON Auteur: Hanneke Slomp Karen Lewis (native) Co auteurs: Jordi Rothuizen Vanessa Bedaweed (native) Kees Siepelinga Uitgegeven door: Graviant Publishers Redactie: Karen Lewis (native) Koen Goedhart Lesly van Kleef Vormgeving: Marco Harzing ISBN: 978-94-92593-45-0 © augustus 2020 tweede druk augustus 2021 Dit werk is auteursrechtelijk beschermd. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door middel van druk, fotokopie, opname of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Hoewel dit werkboek met zorg is samengesteld, aanvaarden de auteur noch de uitgever enige aansprakelijkheid, voor het feit dat het gebruik van hetgeen geboden wordt niet aan de behoeften of de verwachtingen van de eindverbruiker voldoet, noch voor eventuele fouten of onvolkomenheden in dit boek.

LISTENING Elk thema wordt geïntroduceerd met een real-life video met vragen. Hierbij komen verschillende vraagtypen aan bod, gericht op begrijpend kijken en luisteren. VOCABULARY Kennismaking en verwerking van de (hoogfrequente) woorden uit de oefeningen. Deze woorden kunnen ook via Quizlet verder geautomatiseerd worden. CLASS ACTIVITY Na de vocabulary volgt vrijwel altijd een klassikale activiteit waarmee de woordenschat op een leuke, interactieve manier aangeboden en geoefend kan worden. QUIZLET Met Quizlet oefen je in de klas of thuis de thema gerelateerde vocabulary (woorden). Dit kan op diverse manieren bijv. met flitskaarten, luister,- en invuloefeningen en meer. Fast ForWord Door gamification wordt de woordenschat en grammatica op individueel niveau verder uitgebreid en herhaald, naast het versterken van cognitieve functies zoals concentratie. READING Bij lezen staan leesstrategieën centraal. De teksten sluiten inhoudelijk aan bij het thema en de vraagtypen zijn gevarieerd. Ook examentraining komt hier regelmatig aan bod. READING ASSISTANT Gedifferentieerde adaptieve leerroute gericht op lezen. Richt zich op lees,- en spreekvaardigheid, door unieke spraaktechnologie en directe feedback. GRAMMAR Na de D-toets volgen de grammatica opgaven. De opbouw van de grammatica opgaven is altijd van gesloten naar open (reproductie naar toepassen). D TEST Elk grammatica onderdeel wordt ingeleid met een diagnostische opgave. Deze kan ingezet worden om gedifferentieerde instructie en verwerking aan te bieden. WRITING Aanleren en oefenen schrijfvaardigheid binnen thema. Per hoofdstuk wordt één schrijfdoel stapsgewijs uitgebreid, bijvoorbeeld het schrijven van een e-mail. SPEAKING Thema gerelateerde spreekopdrachten, afwisselend gesprekken voeren en presenteren. Hierbij worden tips en strategieën aangeboden om beter te leren spreken en presenteren. INSTRUCTION VIDEO Instructies voor o.a. grammatica en strategieën zijn in korte, Engelstalige video’s gevat die ingezet kunnen worden voor o.a. flipping the classroom en naslagwerk. WORLD WIDE WEB Verwijzing naar het internet. De website is ter ondersteuning van de oefening. SOCIAL MEDIA Voor meer tips over grammar en vocabulary kun je ons ook volgen via: sterkengels @sterkengels

 • Page 1: STERK ENGELS Workbook 2-KGT FD A1 A
 • Page 5 and 6: ANIMAL WORLD - ALL ABOUT ANIMALS Fu
 • Page 7 and 8: 2. Waarom is de ‘thorny devil’
 • Page 9 and 10: 4. True or false? Fill in the grid.
 • Page 11 and 12: 7 Skimming or scanning Watch the vi
 • Page 13 and 14: 9 A. Practise scanning Now you are
 • Page 15 and 16: 10 Personal pronouns Watch the vide
 • Page 17 and 18: 3. Quentin and Rafiq __________ at
 • Page 19 and 20: Step 5 EMPHASISE __________________
 • Page 21 and 22: B. Prepare your presentation Now yo
 • Page 23 and 24: 19 A. A day at the zoo - prepare Ha
 • Page 25 and 26: C. The Big Five - after listening C
 • Page 27 and 28: Go online and login to do Fast ForW
 • Page 29 and 30: 26 Practise Below you see words fro
 • Page 31 and 32: 29 D-test Have a good look at the p
 • Page 33 and 34: 6. A Safari in Kruger Park is (good
 • Page 35 and 36: You will receive an email confirmat
 • Page 37 and 38: 36 Fill out the enquiry form You ar
 • Page 39 and 40: 39 A. About Pets - match Do you hav
 • Page 41 and 42: 40 A. Pet care - prepare Match the
 • Page 43 and 44: B. Password game - prepare In pairs
 • Page 45 and 46: E A B C Lost cat PLEASE HELP US FII
 • Page 47 and 48: 4. Match the pictures to the correc
 • Page 49 and 50: 51 Let’s do this Have a good look
 • Page 51 and 52: Step 3. Dear... ___________________
 • Page 53 and 54:

  56 Check yourself Use the rubric to

 • Page 55 and 56:

  ANIMAL WORLD - ANIMALS IN DANGER Ma

 • Page 57 and 58:

  6. Watch the video of Wildlife Aid

 • Page 59 and 60:

  61 Mind map Check out the vocabular

 • Page 61 and 62:

  B. Check your prediction Now read t

 • Page 63 and 64:

  D. Practise - share and discuss Now

 • Page 65 and 66:

  Go online and login to do Reading A

 • Page 67 and 68:

  72 Practise Now practice some more.

 • Page 69 and 70:

  D. Article endangered animals - tex

 • Page 71 and 72:

  B. Your own article - let’s write

 • Page 73 and 74:

  ANIMAL WORLD - VOCABULARY ALL ABOUT

 • Page 75 and 76:

  THE LOVE OF PETS Our dog is called

 • Page 77 and 78:

  GRAMMAR OVERVIEW ANIMAL WORLD ALL A

 • Page 79 and 80:

  THE LOVE OF PETS - POSSESSIVE & REF

 • Page 81 and 82:

  ALL ABOUT THE WEATHER - COME RAIN O

 • Page 83 and 84:

  5. De weerman haalt de weer overzic

 • Page 85 and 86:

  2. What is the weather forecast for

 • Page 87 and 88:

  Practise the list ‘All about the

 • Page 89 and 90:

  Hill fog There is a chance of hill

 • Page 91 and 92:

  8 9 Talk about it Discuss task 6 an

 • Page 93 and 94:

  12 Positive and negative sentences

 • Page 95 and 96:

  3. A: I am sweating because of the

 • Page 97 and 98:

  What are the steps to create a cart

 • Page 99 and 100:

  18 Your own forecast You are going

 • Page 101 and 102:

  ALL ABOUT THE WEATHER - SEASONS I l

 • Page 103 and 104:

  21 A. Seasons & hemispheres - match

 • Page 105 and 106:

  23 Play Pictionary Now see how well

 • Page 107 and 108:

  25 A. Text goals - match Do you rem

 • Page 109 and 110:

  C. Answering questions - text 3 Cho

 • Page 111 and 112:

  31 Choose Choose the correct answer

 • Page 113 and 114:

  35 Seasonal greeting You are going

 • Page 115 and 116:

  37 A. Interview classmates Now walk

 • Page 117 and 118:

  38 A. Future generations - prepare

 • Page 119 and 120:

  B. What you can do - while listenin

 • Page 121 and 122:

  Go online and login to do Fast ForW

 • Page 123 and 124:

  C. Text goals - talk about it Now d

 • Page 125 and 126:

  46 D-test Do the D-test and find ou

 • Page 127 and 128:

  49 A. Fill in - full verb Fill in t

 • Page 129 and 130:

  Does it say as much as possible in

 • Page 131 and 132:

  52 How to give a presentation Watch

 • Page 133 and 134:

  ALL ABOUT THE WEATHER - EXTREME WEA

 • Page 135 and 136:

  56 A. Tornado - prepare Think of to

 • Page 137 and 138:

  59 Picture talk Now let’s use the

 • Page 139 and 140:

  C. Grid questions - practise Answer

 • Page 141 and 142:

  65 Practise Is the sentence correct

 • Page 143 and 144:

  68 A. Email - prepare You are now g

 • Page 145 and 146:

  Step 2. MORE INFORMATION Now Google

 • Page 147 and 148:

  SEASONS In Summer it is usually sun

 • Page 149 and 150:

  EXTREME WEATHER What is the highest

 • Page 151 and 152:

  SEASONS - PRESENT SIMPLE AFFIRMATIV

 • Page 153 and 154:

  DIGITAL LIFE THE INTERNET SOCIAL ME

 • Page 155 and 156:

  1 A. Life with(out) internet - prep

 • Page 157 and 158:

  3 Using the internet Watch the vide

 • Page 159 and 160:

  6 Last one standing Form a circle i

 • Page 161 and 162:

  8 A. MC-questions - think Try to th

 • Page 163 and 164:

  11 A. Answer - MC-questions Answer

 • Page 165 and 166:

  14 How to make questions Use the ve

 • Page 167 and 168:

  1. I have got a passion for rock cl

 • Page 169 and 170:

  E. Create your own poster Now creat

 • Page 171 and 172:

  B. Tell me more Now get in groups o

 • Page 173 and 174:

  20 A. Social Media - prepare Social

 • Page 175 and 176:

  E. Social Media - talk about it Now

 • Page 177 and 178:

  3. OT GTE A CVRIEDO 4. UESD OT GTE

 • Page 179 and 180:

  3) No matter how much I love social

 • Page 181 and 182:

  Discuss the clues in pairs before m

 • Page 183 and 184:

  HOW DID YOU DO IN THE D-TEST? If yo

 • Page 185 and 186:

  35 A. Editorial - elements Watch th

 • Page 187 and 188:

  DIGITAL LIFE - SMART LIVING This di

 • Page 189 and 190:

  3. Wat gaat er allemaal mis? Schrij

 • Page 191 and 192:

  C. Setting up smart - after watchin

 • Page 193 and 194:

  Go online and login to do Fast ForW

 • Page 195 and 196:

  45 A. Practise Let’s answer some

 • Page 197 and 198:

  5. Wat was de reactie van Samsung o

 • Page 199 and 200:

  50 Ordering Put the words in the co

 • Page 201 and 202:

  B. Info Write down all the types of

 • Page 203 and 204:

  Try to find information like this t

 • Page 205 and 206:

  56 A. Gaming - prepare Do you like

 • Page 207 and 208:

  B. Clues for Password game - prepar

 • Page 209 and 210:

  62 In detail Now let’s practise a

 • Page 211 and 212:

  4. Wat heeft Lisa allemaal geprobee

 • Page 213 and 214:

  67 Fill in Let’s find out more ab

 • Page 215 and 216:

  70 Postcard Do you remember how to

 • Page 217 and 218:

  Ask your classmate for a TOP and th

 • Page 219 and 220:

  SOCIAL MEDIA Do you have an account

 • Page 221 and 222:

  GAMES & FUN Gaming is a popular way

 • Page 223 and 224:

  SOCIAL MEDIA - NEGATIVE SENTENCES P

 • Page 225 and 226:

  THE WORLD OF ART VISUAL ART ART OF

 • Page 227 and 228:

  1 A. Art - prepare Why do some pain

 • Page 229 and 230:

  5. What is said about the different

 • Page 231 and 232:

  9. Self-portrait without Beard. Waa

 • Page 233 and 234:

  New York offers a huge choice of ar

 • Page 235 and 236:

  8 Answer questions Now you are goin

 • Page 237 and 238:

  12 How to Watch the video again if

 • Page 239 and 240:

  15 A. Comment - prepare Do you reme

 • Page 241 and 242:

  16 A. How to give a presentation No

 • Page 243 and 244:

  F. Let’s present Now let’s give

 • Page 245 and 246:

  17 A. Why read literature - prepare

 • Page 247 and 248:

  18 A. Book or movie? - grid Can you

 • Page 249 and 250:

  TIP Make sure you practise Quizlet

 • Page 251 and 252:

  23 A. Reference words - what and wh

 • Page 253 and 254:

  4. What are the problems Percy has

 • Page 255 and 256:

  B. Rewrite the sentences Turn the s

 • Page 257 and 258:

  when how why ______________________

 • Page 259 and 260:

  34 A. Book talk - video Features Do

 • Page 261 and 262:

  THE WORLD OF ART - PERFORMING ARTS

 • Page 263 and 264:

  3. Wat zorgt ervoor dat het publiek

 • Page 265 and 266:

  Go online and login to do Fast ForW

 • Page 267 and 268:

  Step 4 ____________________________

 • Page 269 and 270:

  43 Questions Watch the video and ta

 • Page 271 and 272:

  47 A. Rewrite the sentences Turn th

 • Page 273 and 274:

  Step 7. Provide more information. _

 • Page 275 and 276:

  51 A. Ask your classmates Let’s f

 • Page 277 and 278:

  THE WORLD OF ART - STREET ART Do yo

 • Page 279 and 280:

  3. Mostar vertelt over het brengen

 • Page 281 and 282:

  54 Crossword puzzle Check out the v

 • Page 283 and 284:

  3) Most of his work can be found in

 • Page 285 and 286:

  3) Most of his work can be found in

 • Page 287 and 288:

  61 Plurals One street, two streets.

 • Page 289 and 290:

  6. The correct plural form of the w

 • Page 291 and 292:

  67 Write the words Now write down t

 • Page 293 and 294:

  C. Your own editorial - rubric Now

 • Page 295 and 296:

  Step 5. RUBRIC Use the rubric to ch

 • Page 297 and 298:

  THE ART OF LITERATURE Could you giv

 • Page 299 and 300:

  STREET ART How do you feel about st

 • Page 301:

  PERFORMING ARTS - QUESTIONS IN THE