Views
1 year ago

2 KGT

 • Text
 • Digital
 • Waar
 • Tekst
 • Practise
 • Task
 • Vocabulary
 • Goed
 • Climate
 • Minste
 • Aanwezig
Sterk Engels Leerjaar 2 VMBO-KGT Workbook

2. De man legt aan de

2. De man legt aan de toekomstige generatie uit wat bomen zijn. Wat vertelt hij? Vul in waar of niet waar? BEWERING WAAR NIET WAAR Bomen ademen dezelfde zuurstof in als wij. Bomen houden water vast en maken het schoon. Bomen brengen niet alleen voedsel voort, maar ook geneesmiddelen. 3. Waarom kunnen de mensen in de toekomst niet meer genieten van de bomen? Wat is ermee gebeurd volgens de man? __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ 4. De man biedt zijn excuses aan: ‘I’m sorry we put profit above people’. Wat betekent dat? Het spijt hem dat… a. … bedrijven misbruik maken van mensen in onze tijd. b. ... geld verdienen belangrijker is dan mensen in onze maatschappij. c. … mensen van nu geen verantwoordelijkheid nemen voor hun keuzes. 5. De man zegt op zeker moment “Cut the beat”. Daarna verandert de toon van zijn verhaal. Kijk de rest van het filmpje af en beschrijf waarom hij geen sorry wil zeggen. __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ E. Future generations - after watching Now that you have seen the video, discuss it. Use the questions below to help: • How do you feel about climate change? Explain. • Do you feel we have to apologise to the future generations? Why (not)? • Do you think we can change the future? Explain. 39 A. What you can do - prepare Do this exercise before watching. Think about the following questions. Answer them in Dutch. What do you do in your everyday life to care for the earth? __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Do you know what can you do to care for the earth? __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Discuss your answers in pairs. Then talk about them in class. 117 ALL ABOUT THE WEATHER - CLIMATE CHANGE - KGT

B. What you can do - while listening Check your understanding. Is it true or false? Do this exercise while watching the video. STELLING WAAR NIET WAAR Bomen planten helpt tegen CO2 uitstoot. Afval sorteren en hergebruiken heeft een groter effect dan bovenstaande suggestie. Overstappen naar energiezuinige lampen is alleen een goed idee als iedereen in het Verenigd Koninkrijk dat doet. Zuiniger met water omgaan scheelt in CO2 uitstoot. Als iedereen in het Verenigd Koninkrijk bovenstaande zou doen, scheelt dat meer dan 13 miljoen ton CO2 uitstoot. Autorijden is een grotere belasting voor het milieu dan het eten van vlees. C. What you can do - after listening Check your understanding. Listen again if necessary suggestions are. and write down what the 1. ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 2. ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 3. ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 4. ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 5. ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 6. ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 118 ALL ABOUT THE WEATHER - CLIMATE CHANGE - KGT