Views
1 year ago

2 KGT Antwoordmodel

2 KGT Antwoordmodel

4. No. I haven’t seen

4. No. I haven’t seen it. 5. No, they aren’t always late? 6. No, he isn’t a cyberbully. 7. No, he doesn’t have an iPhone. 8. No, they haven’t got Instagram. 9. No, you aren’t too late. 10. No, he isn’t here yet. 31 Fill in PRONOUN NEGATIVE TO BE NEGATIVE TO HAVE NEGATIVE TO DO I ‘m not haven’t got don’t like You aren’t haven’t got don’t like He isn’t hasn’t got doesn’t like She isn’t hasn’t got doesn’t like It isn’t hasn’t got doesn’t like We aren’t haven’t got don’t like They aren’t haven’t got don’t like you aren’t haven’t got don’t like 32 Fill in 1. C 2. B 3. D 4. D 5. B 33 Rewrite the sentences 1. Kevin doesn’t like posts on Instagram. 2. We don’t go to London by airplane. 3. It isn’t awful to be cyberbullied. 4. She doesn’t say SnapChat is offline. 5. You don’t ride the train every weekend. 6. Sandra hasn’t got a LinkedIn account. 7. They don’t open a Facebook account. STERK Engels – Antwoordmodel – 2 KGT 57

8. He doesn’t buy a new iPhone. 9. I’m not late for my streak. 10. We don’t love all social media. 34 Behaviour in social media 1. Voorbeeld 2. Be careful about what you post on social media. 3. Don’t look ignorant, make sure you know what you need to know. 4. Don’t post cryptic messages. 5. Don’t post every 10 seconds. 6. Don’t post instead of living a life. 7. Put your phone away every now and then. 8. Don’t accept every one as a friend. 35 A. Editorial – elements ELEMENTS OF EDITORIAL introduction strong opinion cause or problem effect and / or solution conclusion IN HET NEDERLANDS de inleiding/inroductie duidelijke mening oorzaak of probleem gevolg en of de oplossing de conclusie B. Editorial – answer questions 1. De schrijver introduceert het onderwerp met voorbeelden en een vraag. 2. De duidelijke mening van de redacteur is dat social media stress veroorzaakt, ook is het nog zo leuk en eigenlijk niet meer weg te denken uit ons leven. 3. Social medial is verslavend: je bent al snel bang iets te missen waardoor je je social media veel wilt controleren. 4. Dit zorgt voor stress bij veel mensen. 5. De oplossing is volgens de auteur om je telefoon af en toe eens weg te leggen en bijvoorbeeld even naar buiten te gaan. 36 Your own editorial Eigen antwoord STERK Engels – Antwoordmodel – 2 KGT 58