Views
1 year ago

2 KGT Antwoordmodel

2 KGT Antwoordmodel

3 Using the internet

3 Using the internet WITH INTERNET working at home connect to the outside world chilling out in the evening WITHOUT INTERNET working at the café having lunch and dinner doing sports 4 A. While watching 1. BEWERING WAAR NIET WAAR De familie van Lauren heeft al 6 jaar geen Wi-Fi. x Lauren zegt dat ze geen moderne technologie nodig heeft. x Lauren vindt het prettig om niet constant gebruik te maken van het internet. x Lauren kan haar werk prima doen zonder gebruik te maken van het internet. x De familie van Lauren heeft al 6 jaar geen Wi-Fi. x 2. B 3. C 4. A 5. B B. Talk about it No key STERK Engels – Antwoordmodel – 2 KGT 43

5 Crossword puzzle 6 Last one standing No key 7 A. Before reading - vocabulary ENGLISH polite remove inappropriate ashamed think twice settings TRANSLATION beleefd verwijderen, weghalen ongepast schaamte Denk goed na instellingen B. Skim the text 1. Instructie 2. Eigen antwoord 3. Eigen antwoord STERK Engels – Antwoordmodel – 2 KGT 44