Views
1 year ago

2 BK Antwoordmodel

 • Text
 • Antwoordmodel
 • Sterk
 • Engels
 • Waar
 • Antwoord
 • Eigen
 • Dieren
 • Bewering
 • Practise
 • Adjective
 • Www.sterkengels.nl
2 BK Antwoordmodel

4. Bewering WAAR NIET

4. Bewering WAAR NIET WAAR Walid is niet erg verbaasd dat 1 diersoort ongeveer 750.000 mensen per jaar doodt. Het dodelijkste dier in de video is bijzonder groot. X X Het gevaarlijkste dier dat genoemd wordt is een insect. X C. Dangerous animals – after listening ANIMAL # 3. DETAILS # 2. # 1. 4 Wordsearch I P U T Q B O E H U D N L Y B T C / C M C V O W T M B / G A J H U / L B S E H S A L O M R G H G U A R C H L R C F U S J H M U F O N / M J W C G R L D S R E B M E M E R O T / S G I Q F D V C H T E H C Q B O G O O L Q C I E N / S U I S H J Q L / W M T S C Q F V P Y V D W C R V A J E O M V E F B P R O J G B O A P I V R C E R Y R O J S K Y E K / H D G B V A J E S / A S F / U / P S M F Q M H R T D K E A Q T / I F F A Q R M S B E M I D A F I P D K E T B P F T V V K Y U T M B N U R A L M U A L T E F H I N O C A B M M I O R K H E N E P E O R R Y N D U T R N V B D O Y R J F Q G G P W / C O K V L C L R B G E U H G L C R U W V E Y Y / S W A T R L E S T M O I L J / E T E M C R L M B K R S W A S U G T N C R W W R O K S L P G Y Y W I Y / M C S O F V R U E F S D N L S U E G / D M Y H / U P K W H E K A J W I L K / S A W N S K A O D E N A U / K I R Y N E T A A / D W D D K R N F G E D K U O W E I A C G M O I M K M A F K V T D F R M J I N A C O P C A E / S P I F V W T H S I F Y L L E J O R T Q C V O H G A S N S H W N C C C T C S C E W Y L Y C P J J J D V D A L H H H W I / V S M O K E U H I P I B O H W E F / S / K S U N E I / U Q U D I H B P H P M I N U STERK Engels – Antwoordmodel – 2 BK 3

5 A. Memory – prepare B. Memory – play 6 Before reading It is about a squirrel in someone’s house….. 7 Skimming or scanning SKIMMING Skimming is…………………………. Snel lezen om indruk te krijgen van tekst. Je skimt door………………………. De pagina te bekijken: kopjes, titels, plaatjes etc. Je focust daarbij op…………….. Dikgedrukte woorden, kopjes, titels etc. SCANNING Bij scanning…………………………… Weet je al waar je naar zoekt. Je scant door…………………………. De pagina zoekend te lezen. Je focust daarbij op……………….. Sleutelwoorden, specifieke informatie (namen, cijfers etc.). 8 A. Practise skimming Wat zie je op de afbeeldingen bij de teksten? 1. Brand 2. Vulkaan 3. Eekhoorn 4. Aardbol 5. Olifant Wat betekenen de titels? 1. Dieren in gevaar 2. Vulkaan op de Filipijnen 3. Eenhoorn in de aanval 4. Opwarming van de aarde 5. Olifant in de stad B. Let’s talk about it 9 A. Practise scanning 1. C 2. B STERK Engels – Antwoordmodel – 2 BK 4