Views
1 year ago

1 Teacher manual

 • Text
 • Handout
 • Sentences
 • Optional
 • Bday
 • Digiboard
 • Xmas
 • Worldwide
 • Australia
 • Processing
 • Manual
Teacher manual 1

Money mat 54 Challenge

Money mat 54 Challenge K17 Money mat 55 A. Poster - prepare K18 K11 K17 ja beamer/device (video) TASK OVERVIEW - GETTING AROUND - KGT BK Money mat 56 Poster content K18 K11 K17 ja beamer/device (video) Chapter Money mat Task 57 KBL A. Titel Create a poster - rubric BBL - GTL K18 Titel K17 Kerndoel Video Materiaal benodigd Voorbereiding UK Money mat 158 Britain A. How and to the give British a presentation K11 K1 K2 K3 K5 ja beamer/device JA digiboard (video) of device UK 2 Questions K1 K2 K3 K5 ja digiboard of device UK By bike 359 Clues A. Cycling for password - fined game K13 K11 K17K2 K3 K7 ja beamer/device NEE (video) print helping sentences BK UK 4 Password game K2 K3 K6 +helping NEE sentences device (for BKquizlet) 1-word clues zijn soms te By bike 60 A. By bike or on foot K18 K13 K11 ja beamer/device (video) lastig, laat de leerlingen By bike 61 Mindmap K12 optional handout print optional hun zinnen handout gebruiken uit By bike 62 Hints K12 de voorgaande task. UK By bike 563 Let's Prepare predict for reading K18 K13 K14 K2 K3 K4 NEE UK By bike 664 First Skim and the last text sentence K18 K13 K14 K3 K5 optional JA handout digiboard of device print optional handout UK By bike 765 Fill Text in the structures gaps K18 K13 K14 K11 K4 K5 ja beamer/device NEE (video) UK By bike 866 Read Once out more loud K13 K14 K11 K4 K5 K6 ja beamer/device NEE (video) UK By bike 967 Question A. Text attack types - match K13 K14 K2 K3 K4 K5 highlighters JA digiboard and of device set up Kahoot! + print helping UK 10 Fill in the gaps B: Fill in the gaps K2 K3 K7 beamer/devices NEE (Kahoot!) sentences BK UK 11 Questions K2 K3 K4 + helping NEE sentences BK UK By bike 1268 Your A. True opinion or false - text 1 K13 K14 K1 K2 K3 K6 K7 NEE UK By bike 1369 Irregular A. Challenge verbs - watch the video K13 K14 K11 K3 K5 ja beamer/device JA digiboard (video) of device UK By bike 1470D-test Question words K11 K17 K3 K7 ja beamer/device NEE (video) UK By bike 15 71 How D-test to use K17 K3 K7 JA UK By bike 1672 Regular A. Mix or & irregular match verbs K11 K17 K3 ja beamer/device NEE (video) UK By bike 1773 Fill Questions in the grid K17 K3 NEE UK By bike 1874 Choose Challenge the correct - interview verb K18 K15&16 K3 K17 NEE UK By bike 1975 Correct Casey form gets another ticket K18 K11 K3 K7 ja beamer/device NEE (video) UK By bike 2076 Remember A. Editorial Ernest - elements K18 K11 K17 K2 K3 K5 ja K7 beamer/device JA digiboard (video) of device UK By bike 2177 How A. to Your write own a postcard editorial - questions K11 K17 K2 K3 K5 K7ja beamer/device JA (video) & print handout UK 22 The dog did it K2 K3 K7 handout NEE(editorial) UK By bike 2378 Now A. Bingo write a - postcard prepare K15&16 K1 K2 K7 handouts NEE (topic cards & print handouts UK 24 A/B/C Prepare for presentation K1 K2 K3 K5 K6 K7 bingo NEE cards) Australia 25 Welcome to Australia K1 K2 K3 K5 K7 JA digiboard of device Australia 26 Questions K2 K3 K5 ja digiboard of device Australia 27 Clues for password game K2 K3 K7 NEE Australia 28 Password game K2 K3 K5 K6 NEE device (for quizlet) Australia 29 Word guessing K2 K3 K5 JA digiboard of device Australia 30 Fill in the grid K2 K3 NEE Australia 31 Context clues K2 K3 K5 JA digiboard of device Australia 32 Fill in the gaps K2 K3 K7 ja Australia 33 Let's predict K2 K3 K4 NEE Australia 34 A/B Let's practice K2 K3 K4 K7 NEE woordenboeken Australia 35 Questions K2 K3 K4 NEE Australia 36 Past Simple versus Present Perfect K2 K3 K5 JA digiboard of device Australia 37 Recap D-test K3 NEE Australia 38 Questions and negations in the past K2 K3 K5 JA digiboard of device Australia 39 D-test K3 K7 NEE Australia 40 Fill in the grid K3 JA Australia 41 Let's practise K2 K3 K7 NEE Australia 42 Travel brochure K1 K2 K3 K5 K7 JA digiboard of device Neem zelf wat reisbrochures mee als voorbeeld, deze kun je krijgen bij reisbureaus of vinden via internet. Australia 43 Write that brochure K1 K2 K3 K6 NEE Australia 44 A/B/C Prepare for presentation K1 K2 K3 K6 NEE India 45 Bollywood K1 K2 K3 K5 JA digiboard of device India 46 Questions K1 K2 K3 K5 ja digiboard of device India 47 Crossword puzzle K2 K3 K7 NEE India 48 Sparkle K2 K3 K5 NEE device (for quizlet) India 49 Assess the text K2 K3 K4 K7 NEE India 50 Grid questions K2 K3 K4 K7 JA digiboard of device India 51 Step by step K2 K3 K4 NEE India 52 Let's practise K2 K3 K4 NEE India 53 Future tense K3 K5 JA digiboard of device India 54 D-test K2 K3 K7 NEE India 55 Will' and 'be going to' K2 K3 K5 K7 JA India 56 Multiple choice K3 NEE India 57 Fill in the gap K3 K7 NEE India 58 Write a biography K1 K2 K3 K5 K7 JA digiboard of device India 59 A/B/C How to write a biography K1 K2 K3 K5 K7 ja digiboard of device India 60 Let's write that biography K2 K3 K7 NEE India 61 Put it together K2 K3 K7 NEE India 62 Prepair presentation K1 K2 K3 K7 NEE India 63 How to present K1 K2 K3 K5 K6 JA digiboard of device India 64 A/B Question K1 K2 K3 K5 K6 K7 NEE India 65 A/B Let's give a splendid K1 K2 K3 K6 NEE presentation USA 66 Colonial USA K1 K2 K3 K5 JA digiboard of device USA 67 Questions K2 K3 K5 ja digiboard of device USA 68 A/B Let's talk K2 K3 K6 NEE over the line' questions & tape for the floor to draw a line gebruik eerst de vragen uit de A. opdracht die ze al besproken hebben. Daarna de extra vragen. USA 69 Meaningful sentences K2 K3 K7 NEE USA 70 Last one standing K2 K3 K5 K6 NEE device (for quizlet) een bal voor last one standing USA 71 Dictionary K2 K3 K5 K7 JA digiboard of device USA 72 Step by step K2 K3 K7 ja digiboard of device USA 73 Scanning 54K2 K3 K4 K7 NEE USA 74 Find those words K2 K3 NEE woordenboeken USA 75 Questions K2 K3 K4 NEE TEACHER MANUAL LEERJAAR 1

SOFTWARE MODULE OVERVIEW 55 TEACHER MANUAL LEERJAAR 1