Views
1 year ago

1 Teacher manual

 • Text
 • Handout
 • Sentences
 • Optional
 • Bday
 • Digiboard
 • Xmas
 • Worldwide
 • Australia
 • Processing
 • Manual
Teacher manual 1

GETTING AROUND - BY BIKE

GETTING AROUND - BY BIKE OR ON FOOT How do you get to school. De meeste Nederlandse studenten gaan naar school op de fiets of te voet. In Nederland is fietsen erg populair, bijna iedereen heeft een fiets. Dat is niet gebruikelijk voor ieder ander land. Waarom zou je lopen als je ook met de fiets kan? In deze paragraaf ga je meer te weten komen over ergens komen met de fiets of te voet. Aan het eind van deze paragraaf... ... heb jij je kijk- en luistervaardigheden verbeterd en geleerd over sommige gevaren van fietsen. ... ben je in staat om nieuwe woorden te herkennen en te gebruiken bij het lezen, schrijven en praten over ergens heen gaan per fiets of te voet. ... kun jij je woordenschat uitbreiden door woorden te raden met ‘Fast ForWord’. ... kun je de tekststructuren vraag & antwoord en overeenkomst & verschil herkennen. ... kun je vraagwoorden herkennen en gebruiken om zinnen te maken. ... kun je een redactioneel stuk schrijven over fiets aangelegenheden. ... kun je de juiste vragen stellen om te proberen te winnen met bingo. 32 TEACHER MANUAL LEERJAAR 1

GOALS 1 KGT SCHOOL LIFE - MY SCHOOL New school, new beginning. Welcome to your first English class at high school. Are you happy to learn English? Or maybe you already know some English. If you don’t know, that’s okay. You will learn in no time. Let’s get started by learning about school. At the end of this paragraph you… ... have improved your listening and learn about Eva’s first day at high school. ... are able to recognise and use new vocabulary (vocab) to read, write and talk about school. ... are able to use strategies to expand your vocabulary by word-guessing with Fast ForWord. ... are able to use the strategy skimming to prepare for reading. ... are able to recognise and use personal pronouns. ... are able to write a YouTube comment. ... are able to introduce yourself and someone else. 33 TEACHER MANUAL LEERJAAR 1