Views
1 year ago

1 Teacher manual

 • Text
 • Handout
 • Sentences
 • Optional
 • Bday
 • Digiboard
 • Xmas
 • Worldwide
 • Australia
 • Processing
 • Manual
Teacher manual 1

FOOD & DRINK - GROCERY

FOOD & DRINK - GROCERY SHOPPING Let’s go to the supermarket. De meeste mensen kopen voedsel en drinken in de supermarkt. Ga jij ook wel eens boodschappen doen in de supermarkt? Laten we meer te weten komen over boodschappen doen. Aan het eind van deze paragraaf ... ... heb jij je luistervaardigheden uitgebreid en geleerd over verschillende typen ... bezoekers van de supermarkt. ... kun je nieuwe woorden herkennen en gebruiken bij het lezen, schrijven en praten ... over boodschappen doen. ... kunt jij je woordenschat uitbreiden door woorden te raden met ‘Fast ForWord’. ... kun je de betekenis van onbekende woorden raden door de context. ...kun je hoofdtelwoorden herkennen en gebruiken. ...kun je een boodschappenlijst schrijven en de tekst schrijven ... voor een verhaal over winkelen. ... kun je het verhaal naspelen en er een video van maken. 26 TEACHER MANUAL LEERJAAR 1

FOOD & DRINK - EATING OUT People usually eat at home. Maar het is leuk om af en toe uit eten te gaan. Ga jij wel eens naar een restaurant? Sommige mensen eten thuis, maar eten voedsel uit een afvalcontainer! Dat is een andere manier van buiten de deur eten, vind je niet? Laten we meer te weten komen over dit alles. Aan het eind van deze paragraaf … ... heb jij je kijk- en luistervaardigheden verbeterd en meer geleerd over ... ‘dumpster diving’. ... heb jij je luistervaardigheden verbeterd door te luisteren naar twee mensen die een ... picknick plannen. ... ben je in staat om nieuwe woorden te herkennen en te gebruiken bij het lezen, ... schrijven en praten over uit eten gaan. ... kun jij je woordenschat uitbreiden door woorden te raden met ‘Fast ForWord’. ... kun je tabel vragen makkelijker beantwoorden. ... kun je de gebiedende wijs herkennen en gebruiken. ... kun je een RSVP en een uitnodiging schrijven voor ... een bijzondere picknick. 27 TEACHER MANUAL LEERJAAR 1