Views
1 year ago

1 Teacher manual

 • Text
 • Handout
 • Sentences
 • Optional
 • Bday
 • Digiboard
 • Xmas
 • Worldwide
 • Australia
 • Processing
 • Manual
Teacher manual 1

CELEBRATIONS - SPECIAL

CELEBRATIONS - SPECIAL OCCASIONS Many people celebrate their birthdays and religious holidays like Christmas or Eid al-Fitr. Er zijn zoveel andere dingen om te vieren! Deze paragraaf gaan we ons richten op andere speciale gelegenheden om te vieren. Laten we er meer over te weten komen. Aan het eind van deze paragraaf … … heb jij je kijk- en luistervaardigheden verbeterd en geleerd over Christiano Ronaldo’s … doelpunt vieren. ... heb jij je luistervaardigheden verbeterd door het luisteren naar twee mensen die … een speciale viering plannen. ... ben je in staat om nieuwe woorden te herkennen en te gebruiken bij het lezen, schrijven … en praten over het vieren van speciale gelegenheden. ... kun jij je woordenschat uitbreiden door strategieën te gebruiken en woorden te raden … met ‘Fast ForWord’. ... kun je nog beter vragen beantwoorden. ... kun je de voorzetsels in, op en aan herkennen en gebruiken voor tijd en plaats. ... kun je met de groep een verhaal schrijven met dobbelstenen. ... kun je in het Engels uitleggen hoe Mr Bean zijn speciale … gelegenheid viert en je komt meer te weten over de fake … agenda van je klasgenoten. 24 TEACHER MANUAL LEERJAAR 1

FOOD & DRINK - FAVOURITE FOOD Hmmm… that’s my favourite! De meeste mensen hebben bepaald eten waar ze erg van houden. Heb jij ook favoriet eten? Laten we meer ontdekken over favoriet eten. Aan het eind van deze paragraaf … ... heb jij je luistervaardigheden verbeterd en geleerd over schokkende dingen die je in je eten zou kunnen vinden. ... kun je nieuwe woorden herkennen en gebruiken bij het lezen, schrijven en praten over favoriet eten. ... kun jij je strategieën gebruiken om je woordenschat uit te breiden door woorden te raden met Fast ForWord. ... kun je meerkeuzevragen beter beantwoorden om te lezen. ... kun je de tegenwoordige tijd herkennen en gebruiken. ... kun je een recept schrijven over je favoriete eten. ... kun je een kook-vlog maken over je favoriete recept. 25 TEACHER MANUAL LEERJAAR 1