Views
1 year ago

1 Teacher manual

 • Text
 • Handout
 • Sentences
 • Optional
 • Bday
 • Digiboard
 • Xmas
 • Worldwide
 • Australia
 • Processing
 • Manual
Teacher manual 1

SCHOOL LIFE - AFTER

SCHOOL LIFE - AFTER SCHOOL What do you do after school? Misschien moet je huiswerk maken. Maar er zijn vele andere dingen die je kan doen. Kun jij activiteiten bedenken? In deze paragraaf ga je meer leren over naschoolse activiteiten. Aan het eind van deze paragraaf ... ... heb jij je luistervaardigheden verbeterd en je hebt geleerd over naschoolse activiteiten. ... ben je in staat om nieuwe woorden te herkennen en te gebruiken bij het lezen, ... schrijven en praten over naschoolse activiteiten. ... kun jij je woordenschat uitbreiden door woorden te raden met ‘Fast ForWord’. ... ben je in staat om de strategieën voor, tijdens en na het lezen te gebruiken, om ... vragen over de tekst te beantwoorden. ... kun jij het werkwoord ‘hebben’ herkennen en gebruiken. ... kun je een poster maken voor naschoolse activiteiten. ... kun jij je poster presenteren. 20 TEACHER MANUAL LEERJAAR 1

CELEBRATIONS - HAPPY BIRTHDAY Hip, hip, hooray! De meeste mensen over de hele wereld vieren hun verjaardag elk jaar. Weet je wanneer deze traditie begon? En hoe vieren mensen hun verjaardag tegenwoordig? Laten we het ontdekken. Aan het eind van deze paragraaf ... ... heb jij je luistervaardigheden verbeterd en geleerd over verschillende ... verjaardagsfeesten en de oorsprong van verjaardagsfeesten. ... kun je nieuwe woorden herkennen en gebruiken bij het lezen, ... schrijven en praten over verjaardagen. ... kun jij je woordenschat uitbreiden door strategieën te ... gebruiken en woorden te raden met ‘Fast ForWord’. ... kun je referentie woorden herkennen en gebruiken om vragen ... over teksten te beantwoorden. ... kun je de present continuous herkennen en gebruiken. ... kun je een RSVP en een uitnodiging voor een ... verjaardagsfeest schrijven. ... kun je raden wie er op een feestje is, gebruik makend van de ... present continuous. 21 TEACHER MANUAL LEERJAAR 1