Views
1 year ago

1 KGT

 • Text
 • Celebrations
 • Practise
 • Waar
 • Tekst
 • Sentences
 • Vocabulary
 • Poster
 • Task
 • Minste
 • Grocery
Sterk Engels Leerjaar 1 VMBO-KGT Workbook

2. Wat wordt er verteld

2. Wat wordt er verteld over de taarten van Artemis? a. Die waren bedoeld om de maan te eren. b. Er zat een kaars op zodat hij op de maan leek. c. Ze werden in het maanlicht gebakken in de tempel. 3. Wat betekent ‘a genius celebration’ volgens de video? a. Het vieren van iemands slimheid. b. Het vieren van iemands geest of ziel. c. Het vieren van iemands overwinning. 4. Wat wordt er verteld over Perzische verjaardagen? a. Het nagerecht was het belangrijkste deel van de maaltijd. b. Men at zoveel als ze konden totdat ze moesten overgeven. c. Er werd bij arm en rijk heel veel vlees en vis gegeten. 5. Wat wordt er verteld over modern verjaardagen? a. In Duitsland is het hedendaagse, populaire kinderfeestje ontstaan. b. Voor de industriële revolutie vierde bijna iedereen verjaardagen. c. Taarten werden steeds goedkoper en beschikbaar voor iedereen. 3 A. Planning a surprise party - match Casey and Yassine are planning a surprise birthday party for Adam. Match the words and the pictures below. laser game – birthday party – bowling – shopping centre – cinema – 8PM B. Planning a surprise party - while listening Check your understanding. Choose the best word to complete these sentences. Do this exercise while you listen . 1. Who’s birthday is next month? a. Casey’s b. Yassine’s c. Adam’s d. Casey’s girlfriend 85 CELEBRATIONS - HAPPY BIRTHDAY - KGT

2. What is the plan for the surprise party? a. They are going to the cinema. b. They are going to play laser game. c. They are going to go to the shopping centre. d. They are going to go bowling. 3. When is the surprise party? a. Saturday night b. Friday afternoon c. Sunday afternoon d. Saturday afternoon 4. Where are they going to meet? a. In front of the bowling hall. b. At the laser game hall. c. Next to the mall. d. At the shopping centre. 5. What time are they going to meet? a. at 3 o’clock b. at 6 o’clock c. at 8 o‘clock d. at 5 o‘clock C. Planning a surprise party - check Listen again and answer the questions below: 1. Wat is het eerst idee dat Yassine voorstelt? a. een surprise party b. naar de bioscoop c. bowlen 2. Wat vindt Casey van Spy Tale? a. saai b. spannend c. stom 3. Waarom gaan ze niet bowlen? a. Casey kan niet bowlen. b. Adam heeft vorige week nog gebowld. c. Geen van bovenstaande. 4. Wie nodigt de anderen uit? a. Adam b. Casey c. Yassine 86 CELEBRATIONS - HAPPY BIRTHDAY - KGT