Views
1 year ago

1 KGT

 • Text
 • Celebrations
 • Practise
 • Waar
 • Tekst
 • Sentences
 • Vocabulary
 • Poster
 • Task
 • Minste
 • Grocery
Sterk Engels Leerjaar 1 VMBO-KGT Workbook

B. Match the pictures

B. Match the pictures Below you see pictures of things that are typically American. Match the pictures with the description. Write down the translation too. Mind there are more words than gaps. soccer - notice - school dance – yearbook - homework - football – swimming match - acting class – cheerleaders - basketball – wrestling a b c d e f C. Scanning Remember what scanning is? Have a look at the statements. For each statement, circle the important words and explain what you are going to scan the text for. STATEMENT: CIRCLE THE KEYWORD(S) I’M GOING TO SCAN FOR … Basketball practice is on Tuesday. Wanneer er ‘basketball’ practice is You need your own laptop for the LAN-party. Tickets for the Halloween school dance are .95. You have to bring your own pompoms for cheer leading. The 113lbs wrestling match is at 10:30PM. The cheerleaders will meet on November 6 th at 3PM. D. Steps to help After skimming and scanning, you can answer the questions. Remember the steps to help you answer the questions? Put them in the correct order. Kijk verder betekent: lees een stukje vooruit en terug. Zoom uit: past het antwoord in de tekst als geheel? Zorg dat je de vraag scherp hebt en gebruik de informatie van het scannen om gericht naar de antwoorden te zoeken. Ga terug naar de vraag en check je antwoorden. Step 1 Step 2 Step 3 _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ 61 SCHOOL LIFE - AFTER SCHOOL - KGT

65 A. Checking statements Now let’s use the keywords and the steps to check the statements about the text. Choose true or false for these statements. STATEMENT TRUE FALSE Basketball practice is on Tuesday. You need your own laptop for the LAN-party. Tickets for the Halloween school dance are .95. You have to bring your own pompoms for cheer leading. The 113lbs wrestling match is at 10:30PM. The cheerleaders will meet on November 6th at 3PM. Boys who play basketball have to change in room 4. B. Answer the questions Answer the questions using the strategy scanning and the steps to help you answering questions, on the go. 1. Wanneer is er basketbal training? a. Elke woensdag en vrijdag. b. Op dinsdag 8 oktober kwart over 3. c. Op dinsdag, woensdag en zaterdag. On the go = terwijl je bezig bent 2. Waar moeten de basketbal-meisjes zich omkleden? __________________________________________________________________________ 3. Hoeveel kost het om mee te doen aan de ‘LAN-party’? a. 15 euro b. het is gratis c. 4 dollar d. Anders, namelijk __________________ 4. Wat voor kleding moet je aan voor het schoolfeest? a. Iets engs b. Iets feestelijks c. Iets geks TIP! Use the words to help d. Anders, namelijk __________________ 5. Waar moet je zijn als je audities wilt doen als cheerleader? __________________________________________________________________________ 6. Hoe laat is de worstelwedstrijd voor de gewichtsklasse tot 51,3 kilogram? a. Half 10 b. Half 11 c. Half 12 62 SCHOOL LIFE - AFTER SCHOOL - KGT