Views
1 year ago

1 BK

 • Text
 • Woorden
 • Tekst
 • Schrijf
 • Waar
 • Goed
 • Celebrations
 • Gaat
 • Bekijk
 • Practise
 • Poster
Sterk Engels Leerjaar 1 VMBO-BK Workbook

Je gaat een poster maken

Je gaat een poster maken over een buitenschoolse activiteit. Welk(e) type(s) poster(s) kan je kiezen voor dit doel? SENTENCE TRUE FALSE An educational poster A decorative poster An advertisement 72 An example In opdracht 64 zag je een paar posters en mededelingen voor naschoolse activiteiten. Laten we er één van nader bekijken om er je eigen poster maken. Bekijk de onderstaande poster om de vragen te beantwoorden. 08 24 hours of non-stop gaming! Beantwoord de vragen in het Nederlands. 1.Waar is deze poster voor? ________________________ LAN ________________________ 2. Welke informatie zie je allemaal staan? a. De datum en tijd b. Thema en datum c. Waar en wanneer het is Friday 8th of November 4pm- Saturday 4pm Bring your own laptop - Free food & drink dollars entrance fee 3. Wat zie je verder op de poster? ________________________ ________________________ @westend-mbipsum www.westend-marlborough.com/LANparty 4. Wat trekt de aandacht? ________________________ ________________________ 69 SCHOOL LIFE - AFTER SCHOOL - BK

Compare – in pairs Vergelijk jouw antwoorden met die van een klasgenoot. Vonden jullie beiden dezelfde informatie? Share – in class Deel het nu met de klas. Bespreek in detail wat je op de poster ziet. 73 Old school, office or online Posters kunnen ouderwets gemaakt worden op papier, of door het gebruik van computerprogramma’s als Word, PowerPoint of Publisher. Je kan er ook voor kiezen een online poster-maker te gebruiken, zoals Crello. Bekijk de video om te zien wat je kan doen met Crello en hoe het werkt. Vul de onderstaande tabel in. Wat zijn de voors en tegens van de verschillende opties voor het maken van een poster, denk je? Pros (voors) OLD-SCHOOL PAPER POSTER OFFICE POSTER (WORD, FOR EXAMPLE) ONLINE POSTER (CRELLO, FOR EXAMPLE) Cons (tegens) Bespreek nu je antwoorden in de klas. Vraag aan je docent welke opties je hebt om je eigen poster te maken, voordat je doorgaat met de volgende opdracht. Old school = ouderwets 74 A. Create a poster - purpose Een poster kan overal over gaan. Ze komen voor in allerlei maten en vormen. Maar ze hebben ook overeenkomsten. Bedenk nu een onderwerp voor je poster. Waar is de poster voor? Hier zijn wat tips om je te helpen. themed school party - sports match or training - practice for sports, music, dance etc - show or performance - homework club - auditions for a musical, band etc 70 SCHOOL LIFE - AFTER SCHOOL - BK