Views
1 year ago

1 BK

 • Text
 • Woorden
 • Tekst
 • Schrijf
 • Waar
 • Goed
 • Celebrations
 • Gaat
 • Bekijk
 • Practise
 • Poster
Sterk Engels Leerjaar 1 VMBO-BK Workbook

SCHOOL LIFE - AFTER

SCHOOL LIFE - AFTER SCHOOL What do you do after school? Misschien moet je huiswerk maken. Maar er zijn vele andere dingen die je kan doen. Kun jij activiteiten bedenken? In deze paragraaf ga je meer leren over naschoolse activiteiten. Aan het eind van deze paragraaf ... ... heb jij je luistervaardigheden verbeterd en je hebt geleerd over naschoolse activiteiten. ... ben je in staat om nieuwe woorden te herkennen en te gebruiken bij het lezen, ... schrijven en praten over naschoolse activiteiten. ... kun jij je woordenschat uitbreiden door woorden te raden met ‘Fast ForWord’. ... ben je in staat om de strategieën voor, tijdens en na het lezen te gebruiken, om ... vragen over de tekst te beantwoorden. ... kun jij het werkwoord ‘hebben’ herkennen en gebruiken. ... kun je een poster maken voor naschoolse activiteiten. ... kun jij je poster presenteren. 55 SCHOOL LIFE - AFTER SCHOOL - BK

60 A. It’s time Kijk jij wel eens naar de klok in de klas? Soms zou je willen dat de klok wat sneller zou gaan, vind je niet? Je gaat kijken naar een video over studenten die ook naar de klok kijken. Waar zijn ze op aan het wachten in het begin (en aan het vieren aan het eind) van de video? Probeer in het Engels te antwoorden als je kunt. To celebrate = vieren ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ B. Activities De video gaat over een Amerikaanse middelbare school. In de video hoor en zie je veel dingen die Amerikaanse studenten doen na school. Schrijf dingen die je ziet en hoort in de tabel. Je mag kiezen of je dat in het Engels of Nederlands doet. SPORT MUZIEK / DANS VRIENDEN / VRIJE TIJD C. Let’s talk about it Hoe verhoudt de Amerikaanse middelbare school zich tot jouw school? Bespreek de onderstaande vragen in de klas: • Would you like to go to an American high school? Why (not)? • What is the same at your school? • What is different at your school? • What after school activities do you like to do? (sports, acting or something else?) 56 SCHOOL LIFE - AFTER SCHOOL - BK