Views
1 year ago

1 BK

 • Text
 • Woorden
 • Tekst
 • Schrijf
 • Waar
 • Goed
 • Celebrations
 • Gaat
 • Bekijk
 • Practise
 • Poster
Sterk Engels Leerjaar 1 VMBO-BK Workbook

52 An email Je hebt een

52 An email Je hebt een email van Derek ontvangen. Lees de email zorgvuldig. Zoek moeilijke woorden op als dat nodig is. Beantwoord de vragen aan de rechterkant. 1. Waar komt Derek vandaan? 53 student@sterkengels.nl Homework advice Hi there, How are you? I am fine! My name is Derek, I am from Devon in the UK. I go to Devonshire Middle School and have trouble managing my homework. I heard you have tips to organise my homework, could you help me out? I always lose things, my desk is a mess! Last night I spilled a drink all over my desk. My laptop has crashed and my maths notes are drenched. I really need help … Do you have any tips for me at all? I really hope to hear from you soon! Yours, Derek A. An informal email Je geeft Derek later advies. Leer meer over het schrijven van een email. Weet je wat een informele email is? Bekijk de video en maak aantekeningen. Noem 2 dingen die je moet schrijven in een informele email: An informal email is: ___________________________________________ ___________________________________________ ________________________ 2. Waarom mailt hij jou? a. He needs help organising his homework b. He is going to a new school c. He needs help cleaning up. 3. Welke problemen beschrijft hij? ________________________ ________________________ 4.Wat wil hij van jou weten? a. He needs help with his homework b. He needs a new penpal c. He wants some tips on organising his homework. 1.__________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ 2. _________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ 49 SCHOOL LIFE - HOMEWORK - BK

B. 10 steps In de video wordt uitgelegd hoe je een e-mail schrijft in 10 stappen. Bekijk de video opnieuw als dat nodig is en schrijf de 10 stappen in de tabel. Je mag kiezen of je dat in het Nederlands doet, of in het Engels. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 54 Fill in the gaps Vul nu de lege plekken in en maak de e-mail compleet. 1 2 3 ______________, 4 ______________ 5 ______________, I am from Devon in the UK. I go to Devonshire Middle School and have trouble managing my homework. I heard you have tips to organise my homework, 6 ______________ 7 ____________________________________________________ ______________________________________________. I really need help … 8 ______________________________________ 9 ___________________________- 10a ______________, 10b ______________ 50 SCHOOL LIFE - HOMEWORK - BK