Views
1 year ago

1 BK

 • Text
 • Woorden
 • Tekst
 • Schrijf
 • Waar
 • Goed
 • Celebrations
 • Gaat
 • Bekijk
 • Practise
 • Poster
Sterk Engels Leerjaar 1 VMBO-BK Workbook

Step 3. Scanning. Weet

Step 3. Scanning. Weet je nog wat scanning is? Kijk naar de uitspraken. Omcirkel van iedere uitspraak de belangrijke woorden en leg uit waar je in de tekst op gaat letten. STATEMENT: CIRCLE THE KEYWORD(S) Put everything you might need on your desk. You should have at least 2 pencils and pens. It's not a good idea to have a bin next to your desk. It's better to save information on your laptop than on paper if you can. If you have notes on paper you should type them into your phone or laptop. Your phone can be used to help you remember things. A pin board is a bad way to organise notes and paper scraps. You should clean your desk three times a week. I’M GOING TO SCAN FOR … … woorden voor dingen die je misschien nodig hebt. Step 4. Let’s talk about it. In class, discuss your answers of step 1 & 3. Try speaking in English. • Does skimming help you reading a text? Why (not)? • Does scanning help you searching for answers? Why (not)? • Is it hard to find keywords? Why (not)? 45 After reading - check Na het bekijken en scannen van de tekst, kun je de vraag beantwoorden. Het lijkt simpel, maar kan nog best lastig zijn. Kijk naar de video en vul de tabel in. Welke stappen zijn er om je te helpen? Je mag in het Nederlands antwoorden, als je dat wil. Step 1 Zorg dat je de vraag Step 2 Kijk verder betekent Step 3 Ga terug naar 43 SCHOOL LIFE - HOMEWORK - BK

46 Checking statements Laten we nu de sleutelwoorden gebruiken en de stappen zetten om de uitspraken over de tekst te beantwoorden. 1. Choose true or false for these sentences. STATEMENT TRUE FALSE Put everything you might need on your desk. You should only have at least 2 pencils and pens. It's not a good idea to have a bin next to your desk. It's better to save information on your laptop than on paper if you can. If you have notes on paper you should type them into your phone or laptop. Your phone can be used to help you remember things. A pin board is a bad way to organise scraps of paper. You should clean your desk three times a week. 2. Write the number of the idea in the correct grid. Is it a do or a don’t? Print all PDFs and put them ! in folders. 1 Leave your desk messy at the end of the day. 7 4 Keep food & drinks on your desk. Keep pens and pencils in a case. 2 Pile up notes and books on your desk. 5 Stick notes to your pin board. 8 Tidy up your desk regularly. 3 Take photos to remember addresses, dates etc. 6 Throw away everything you don’t need anymore. 9 DO DON’T 3. Let’s talk about it How do you keep things organised? In class, discuss the questions below. • Where do you do your homework? • Do you keep your workspace tidy? Why (not)? • Which advice do you already follow? • Which advice would you give a classmate? Why? 44 SCHOOL LIFE - HOMEWORK - BK