Views
1 year ago

1 BK

 • Text
 • Woorden
 • Tekst
 • Schrijf
 • Waar
 • Goed
 • Celebrations
 • Gaat
 • Bekijk
 • Practise
 • Poster
Sterk Engels Leerjaar 1 VMBO-BK Workbook

INHOUD LEERJAAR 1

INHOUD LEERJAAR 1 BK SCHOOL LIFE 3 CELEBRATIONS - My school 4 - Happy birthday - Boarding school 18 - Christmas & New Year - Homework 36 - Worldwide - After school 55 - Special occasions FOOD & DRINK 154 GETTING AROUND - Favourite food 155 - Travelling - Grocery shopping 172 - Public transport - Eating out 186 - Money matters - Fast food 203 - By bike or on foot 82 83 101 115 131 225 226 243 260 278 COLOFON Auteur: Hanneke Slomp Karen Lewis (native) Co auteurs: Jordi Rothuizen Vanessa Bedaweed (native) Kees Siepelinga Uitgegeven door: Graviant Publishers Redactie: Karen Lewis (native) Koen Goedhart Lesly van Kleef Vormgeving: Marco Harzing ISBN: 978-94-92593-41-2 © augustus 2020 tweede druk augustus 2021 Dit werk is auteursrechtelijk beschermd. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door middel van druk, fotokopie, opname of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Hoewel dit werkboek met zorg is samengesteld, aanvaarden de auteur noch de uitgever enige aansprakelijkheid, voor het feit dat het gebruik van hetgeen geboden wordt niet aan de behoeften of de verwachtingen van de eindverbruiker voldoet, noch voor eventuele fouten of onvolkomenheden in dit boek.

LISTENING Elk thema wordt geïntroduceerd met een real-life video met vragen. Hierbij komen verschillende vraagtypen aan bod, gericht op begrijpend kijken en luisteren. VOCABULARY Kennismaking en verwerking van de (hoogfrequente) woorden uit de oefeningen. Deze woorden kunnen ook via Quizlet verder geautomatiseerd worden. CLASS ACTIVITY Na de vocabulary volgt vrijwel altijd een klassikale activiteit waarmee de woordenschat op een leuke, interactieve manier aangeboden en geoefend kan worden. QUIZLET Met Quizlet oefen je in de klas of thuis de thema gerelateerde vocabulary (woorden). Dit kan op diverse manieren bijv. met flitskaarten, luister,- en invuloefeningen en meer. Fast ForWord Door gamification wordt de woordenschat en grammatica op individueel niveau verder uitgebreid en herhaald, naast het versterken van cognitieve functies zoals concentratie. READING Bij lezen staan leesstrategieën centraal. De teksten sluiten inhoudelijk aan bij het thema en de vraagtypen zijn gevarieerd. Ook examentraining komt hier regelmatig aan bod. READING ASSISTANT Gedifferentieerde adaptieve leerroute gericht op lezen. Richt zich op lees,- en spreekvaardigheid, door unieke spraaktechnologie en directe feedback. GRAMMAR Na de D-toets volgen de grammatica opgaven. De opbouw van de grammatica opgaven is altijd van gesloten naar open (reproductie naar toepassen). D TEST Elk grammatica onderdeel wordt ingeleid met een diagnostische opgave. Deze kan ingezet worden om gedifferentieerde instructie en verwerking aan te bieden. WRITING Aanleren en oefenen schrijfvaardigheid binnen thema. Per hoofdstuk wordt één schrijfdoel stapsgewijs uitgebreid, bijvoorbeeld het schrijven van een e-mail. SPEAKING Thema gerelateerde spreekopdrachten, afwisselend gesprekken voeren en presenteren. Hierbij worden tips en strategieën aangeboden om beter te leren spreken en presenteren. INSTRUCTION VIDEO Instructies voor o.a. grammatica en strategieën zijn in korte, Engelstalige video’s gevat die ingezet kunnen worden voor o.a. flipping the classroom en naslagwerk. WORLD WIDE WEB Verwijzing naar het internet. De website is ter ondersteuning van de oefening. SOCIAL MEDIA Voor meer tips over grammar en vocabulary kun je ons ook volgen via: sterkengels @sterkengels

 • Page 1: STERK ENGELS Workbook 1-BK FD A1 A2
 • Page 5 and 6: SCHOOL LIFE - MY SCHOOL Nieuwe scho
 • Page 7 and 8: 3 A. First day at school - prepare
 • Page 9 and 10: TIP Zorg ervoor dat je Quizlet mini
 • Page 11 and 12: 9 Check prediction Now read the tex
 • Page 13 and 14: 12 D-test Fill in the correct perso
 • Page 15 and 16: 16 How to De video legt uit hoe je
 • Page 17 and 18: B. Introduce yourself - Let’s tal
 • Page 19 and 20: SCHOOL LIFE - BOARDING SCHOOL Schoo
 • Page 21 and 22: BY EMAIL BY TELEPHONE Step 2. While
 • Page 23 and 24: 24 Kahoot! Kijk nu hoe goed je de w
 • Page 25 and 26: 27 Scanning Step 1. Video. Next tas
 • Page 27 and 28: B. Matching Now one more exercise.
 • Page 29 and 30: 31 Fill in the grid Do you know all
 • Page 31 and 32: 34 Request information Je hebt de v
 • Page 33 and 34: 37 A. Personal details Je gaat info
 • Page 35 and 36: TIP Getting information by filling
 • Page 37 and 38: SCHOOL LIFE - HOMEWORK Most teacher
 • Page 39 and 40: 41 Homework SOS Walid heeft hulp no
 • Page 41 and 42: 42 Crossword puzzle Check out the v
 • Page 43 and 44: 3. Use your laptop instead of paper
 • Page 45 and 46: 46 Checking statements Laten we nu
 • Page 47 and 48: B. D-test Choose the correct posses
 • Page 49 and 50: 51 A. Rewrite - possessive pronouns
 • Page 51 and 52: B. 10 steps In de video wordt uitge
 • Page 53 and 54:

  56 Check yourself Gebruik de rubric

 • Page 55 and 56:

  B. Feedback Let’s give each other

 • Page 57 and 58:

  60 A. It’s time Kijk jij wel eens

 • Page 59 and 60:

  Daryl: Oh, yes. ________________ th

 • Page 61 and 62:

  7. What do you already know about t

 • Page 63 and 64:

  65 A. Checking statements Laten we

 • Page 65 and 66:

  PERSONAL PRONOUN I you he she it we

 • Page 67 and 68:

  68 Choose Kies de goede versie van

 • Page 69 and 70:

  70 Challenge Beantwoord de vragen m

 • Page 71 and 72:

  Compare - in pairs Vergelijk jouw a

 • Page 73 and 74:

  Explain or translate into Dutch: At

 • Page 75 and 76:

  SCHOOL LIFE - VOCABULARY MY SCHOOL

 • Page 77 and 78:

  HOMEWORK You must make sure that yo

 • Page 79 and 80:

  GRAMMAR OVERVIEW MY SCHOOL MY SCHOO

 • Page 81 and 82:

  HOMEWORK - PRONOUNS PERSONAL PRONOU

 • Page 83 and 84:

  CELEBRATIONS HAPPY BIRTHDAY XMAS &

 • Page 85 and 86:

  1 A. Birthday party - watch Laten w

 • Page 87 and 88:

  2. Wat is het plan voor het surpris

 • Page 89 and 90:

  5 A. Play Password game - in pairs

 • Page 91 and 92:

  8 Highlight Go back to the text and

 • Page 93 and 94:

  3. How do you go to school? We / cy

 • Page 95 and 96:

  B. Fill in the gap - auxiliary and

 • Page 97 and 98:

  Inhoud WhatsApp bericht: 1. Groet e

 • Page 99 and 100:

  9. Voordat je op ‘send my eCard

 • Page 101 and 102:

  B. At the party - guess who? Laten

 • Page 103 and 104:

  20 A. Christmas UK vs. USA - match

 • Page 105 and 106:

  2. Wat zijn de verschillen tussen N

 • Page 107 and 108:

  TIP Make sure you practise Quizlet

 • Page 109 and 110:

  27 A. Dictionary use - practise Zoe

 • Page 111 and 112:

  6. Rookt de Kerstman? Schrijf de zi

 • Page 113 and 114:

  34 A. Informal letter - who Bekijk

 • Page 115 and 116:

  38 A. Resolutions - video One of th

 • Page 117 and 118:

  39 A. Thanksgiving - prepare Een va

 • Page 119 and 120:

  40 A. Grateful - prepare Voordat je

 • Page 121 and 122:

  Go online and login to do Fast ForW

 • Page 123 and 124:

  46 A. Practise - ELZA Work in a pai

 • Page 125 and 126:

  50 Notes Vul in en gebruik de video

 • Page 127 and 128:

  B. Analogue time Beschrijf de tijd

 • Page 129 and 130:

  56 A. Write the story - transition

 • Page 131 and 132:

  57 A. Valentine speed date - your p

 • Page 133 and 134:

  58 A. Celebrate it - prepare Wat vo

 • Page 135 and 136:

  Schrijf het type viering onder de p

 • Page 137 and 138:

  61 Kahoot! Now see how well you kno

 • Page 139 and 140:

  64 Question attack - practise Now l

 • Page 141 and 142:

  67 D-test Fill the gaps with the co

 • Page 143 and 144:

  70 Fill in the gap Meryam saw Timot

 • Page 145 and 146:

  74 25 th anniversary - prepare Hoe

 • Page 147 and 148:

  SENTENCES TO HELP What do you do on

 • Page 149 and 150:

  CHRISTMAS & NEW YEAR On December 25

 • Page 151 and 152:

  SPECIAL OCCASIONS The goal of every

 • Page 153 and 154:

  WORLDWIDE - TELLING TIME o’ clock

 • Page 155 and 156:

  FOOD & DRINK FAVOURITE FOOD GROCERY

 • Page 157 and 158:

  1 A. Shocking things - fill in Wat

 • Page 159 and 160:

  3 4 Clues for Password game In opdr

 • Page 161 and 162:

  B. Read the text Nu ga je tekst lez

 • Page 163 and 164:

  Leg uit waarom: ___________________

 • Page 165 and 166:

  3. Vul de onderstaande tabel in. Vo

 • Page 167 and 168:

  7. We usually _____________ a movie

 • Page 169 and 170:

  WORDS TO HELP WORDS TO HELP stir ro

 • Page 171 and 172:

  4. Instructions What are the instru

 • Page 173 and 174:

  FOOD & DRINK - GROCERY SHOPPING Let

 • Page 175 and 176:

  C. Types of grocery shoppers - seco

 • Page 177 and 178:

  21 Match Match de woorden hieronder

 • Page 179 and 180:

  B. Check your prediction Lees nu de

 • Page 181 and 182:

  2. Welke van de tieners gebruikt no

 • Page 183 and 184:

  For numbers over 100 in Dutch, we s

 • Page 185 and 186:

  33 Shopping adventure Je hebt de vi

 • Page 187 and 188:

  FOOD & DRINK - EATING OUT People us

 • Page 189 and 190:

  3. Hoeveel voedsel wordt er in Amer

 • Page 191 and 192:

  38 Word search Check out the vocabu

 • Page 193 and 194:

  B. Check your prediction Lees nu de

 • Page 195 and 196:

  5. When is this course served? TIME

 • Page 197 and 198:

  48 Multiple choice Choose the corre

 • Page 199 and 200:

  52 Invitation Je gaat een uitnodigi

 • Page 201 and 202:

  WHAT SCORE POINTS Grammar/ spelling

 • Page 203 and 204:

  Stel voor dat Keith wat hamburgers

 • Page 205 and 206:

  56 A. Fast food customers - prepare

 • Page 207 and 208:

  58 Mind map Check out the vocabular

 • Page 209 and 210:

  4) Thankfully, some things are chan

 • Page 211 and 212:

  C. Practise - guess the meaning Je

 • Page 213 and 214:

  4. There isn’t ___________ diet c

 • Page 215 and 216:

  69 File a complaint - prepare Je ga

 • Page 217 and 218:

  71 A. Ordering Pizza - prepare Have

 • Page 219 and 220:

  FOOD & DRINK - VOCABULARY FAVOURITE

 • Page 221 and 222:

  EATING OUT On the weekends we usual

 • Page 223 and 224:

  GRAMMAR OVERVIEW FOOD & DRINK FAVOU

 • Page 225 and 226:

  FAST FOOD - SOME/ANY SOME/ANY Some

 • Page 227 and 228:

  GETTING AROUND - TRAVELLING Travel

 • Page 229 and 230:

  2 A. Travel talk - prepare Match th

 • Page 231 and 232:

  Practise the list ‘Getting around

 • Page 233 and 234:

  B. Text goals - match Match the cor

 • Page 235 and 236:

  9 Answer questions - text B Now you

 • Page 237 and 238:

  13 A. Recap Personal pronouns Do yo

 • Page 239 and 240:

  17 A. Sending a postcard ls je reis

 • Page 241 and 242:

  WHAT SCORE POINTS Content Grammar S

 • Page 243 and 244:

  B. Tell me more Now get in groups o

 • Page 245 and 246:

  20 A. Public transport - prepare Be

 • Page 247 and 248:

  Challenge. Schrijf hieronder twee N

 • Page 249 and 250:

  24 Before reading - skim the text B

 • Page 251 and 252:

  26 A Text goals - practise Let’s

 • Page 253 and 254:

  29 D-test Do the D-test to find out

 • Page 255 and 256:

  32 Rewrite the sentences Verander d

 • Page 257 and 258:

  36 A. Your review - choose a topic

 • Page 259 and 260:

  B. Check yourself Have a good look

 • Page 261 and 262:

  GETTING AROUND - MONEY MATTERS Does

 • Page 263 and 264:

  3. ‘There are short term goals an

 • Page 265 and 266:

  C. At the shop - after listening Li

 • Page 267 and 268:

  Go online and login to do Fast ForW

 • Page 269 and 270:

  Text 1. Text 2. Reader’s comments

 • Page 271 and 272:

  B. Question - text 2 Zet de plaatje

 • Page 273 and 274:

  4. _________ bank over here is near

 • Page 275 and 276:

  Step 4 POSITIVE ___________________

 • Page 277 and 278:

  58 A. How to give a presentation We

 • Page 279 and 280:

  GETTING AROUND - BY BIKE OR ON FOOT

 • Page 281 and 282:

  C. Cycling in Vancouver - while lis

 • Page 283 and 284:

  Go online and login to do Fast ForW

 • Page 285 and 286:

  66 Once more Watch the video again

 • Page 287 and 288:

  2. Voor wie is de TD Five Boro Bike

 • Page 289 and 290:

  73 Questions Look at the question a

 • Page 291 and 292:

  B. Editorial - answer questions Lee

 • Page 293 and 294:

  C. Your own editorial - rubric Cont

 • Page 295 and 296:

  GETTING AROUND - VOCABULARY TRAVELL

 • Page 297 and 298:

  MONEY MATTERS If you don’t have a

 • Page 299 and 300:

  GRAMMAR OVERVIEW GETTING AROUND TRA

 • Page 301:

  300 GETTING AROUND - BK